Dėl susitikimų laiko kreipkitės į vadovę.

Vadovė: Jurgita Sabeckytė-Vasčilienė
Tel.: 8 652 35118
El. paštas: jurga@silainiuparapija.lt