Šį sekmadienį, gegužės 20 d. švęsime Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę. Tai ir mūsų parapijos vardo šventė. Tą dieną mūsų bažnyčioje bus suteikiami visuotiniai atlaidai priėmusiems Šventąją Komuniją, priėjusiems arba neseniai buvusiems Išpažinties ir sukalbėjusiems maldą popiežiaus intencija.

Šv. Mišios vyks 8, 10 ir 12 val. Sekminių iškilmes 12 val. Šv. Mišiose pradėsime procesija aplink bažnyčią.

13 val. vaikų šv. Mišių nebus.

 

Categories: Naujienos