Parapijoje veikia vyresnio amžiaus Senjorų grupelė, kuri susibūrė dėka tų, kurie ieško gilesnių gyvenimo tiesų ir nori pagal jas gyventi bei dalintis su kitais.
Kviečiami vyresnio amžiaus parapijiečiai į susitikimus, kurie kartą per mėnesį, trečiadieniais, parapijos koplyčios rūsyje. Susitikimuose skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama tikėjimo klausimais, kviečiami dvasininkai, giedama kartu bei dalijamasi tikėjimo ir gyvenimo patirtimi.
Kiekvienas esate čia laukiamas ir reikalingas.

Pasiteiravimui: Laima Užkurnienė, tel. 8 670 32373.