2018 m. vasario 15 d. mūsų parapijos maldos grupelėje “AtgimęDvasioje“ lankėsi s.Emanuelė-Vida Urbonaitė OSM. Ji papasakojo apie Arkivyskupą Teofilį Matulionį. Naudodama pavyzdžius parodė, kokiais būdais šis vyskupas meldėsi kalėdamas tremties lageriuose. Pasidalino savo asmeniniais išgyvenimais meldžiantis į šį palaimintąjį. Susitikimo pabaigoje s. Emanulelė paskatino ir mūsų maldos grupelę kreiptis maldose į šį arkivyskupą prašant užtarimo švenčiant Lietuvos šimtmetį.

Categories: Naujienos