Reguliariai lankome parapijos ligonius, ateidami kartu pasimelsti ir atnešdami Švenčiausiąjį Sakramentą.

Registruokitės po šv. Mišių Zakristijoje arba kreipkitės į diakoną Sigitą tel. 8 608 79703.

Categories: Naujienos