Kovo 28 dieną, Didžiojo trečiadienio rytą klebonas Žydrūnu Paulauskas su diakonu Sigitu Jurkštu buvo Sargėnų šv. Kazimiero mokykloje kur su pradinių klasių mokiniais šventė Eucharistiją. Pamokslą vaikams sakė diakonas, o Mišias giesmėmis puošė tikybos mokytoja Kristina Ališauskienė kartu su vaikais. 

Categories: Naujienos