Gruodžio 24d. (sekmadienis) : 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 val. Vakaro šventų mišių nebus.

Gruodžio 24d Kūčios Piemenėlių- Bernelių Šventosios Mišios 22.00 val.

Gruodžio 25d Šv.Kalėdos : 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, ir 18.00 val.

Gruodžio 26d antra Šv.Kalėdų diena : -, 9.30, 12.00 ir 18.00 val.

Kviečiame visus nuoširdžia malda ir giesme pasveikinti Kūdikėlį Jėzų atėjus į mūsų gyvenimą ir mūsų širdis. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms.

Categories: Skelbimai