Baigiasi dar vieni katechetiniai metai mūsų parapijoje. Gražus būrys mūsų parapijos jaunuolių ir suaugusiųjų Sekminių išvakarėse jau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Pabaigos link artėja ir Vaikų Pirmos Šv. Komunijos šventės. Prasideda vasara. Todėl norime atkreipti dėmesį, kad nuo ateinančio sekmadienio šiek tiek keičiasi  sekmadienio Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje.

Jos vėl bus aukojamos 8.00,10.00,12.00 ir 18.00 val. (11.00 val. Šv. Mišių vasaros metu nebus).

Ateinantį sekmadienį-Birželio 2 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė-Devintinės. Po 12.00 val. Šv. Mišių bus daroma Devintinių procesija. Kiekvienų Šv. Mišių metu bus laiminami žolynai ir gėlės.

Ateinantį šeštadienį-birželio 1-osios vakare Švenčiant  Švenčiausiąjį Kristaus Kūną ir Kraują (Devintines), arkivyskupijos kurija kviečia į Devintinių procesiją Kauno gatvėmis.

18 val. iškilminga Eucharistija arkikatedroje bazilikoje.

19. val. procesija su Švenčiausiu Sakramentu Vilniaus gatve bei Laisvės alėja ir iškilmingas palaiminimas nuo Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios laiptų. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Ateinantį sekmadienį-(kaip įprasta birželio 1-ąjį sekmadienį švęsime ir Tėvo dieną. Melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Gyviesiems tėvams bus teikiamas specialus Tėvo dienai skirtas palaiminimas.

Birželio 1d. (šeštadienis) prasideda mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos mūsų bažnyčioje bus atliekamos po vakarinių Šv. Mišių.

Categories: Skelbimai