Rugpjūčio 15 d., trečiadienį švenčiama katalikams privaloma Dievo Motinos dangun ėmimo (Žolinės) šventė. Mišios mūsų parapijos bažnyčioje šventadienio tvarka 8, 10, 12 ir 18 valandomis. Per mišias bus šventinami žolynai.

Categories: Naujienos