2024 06 14 – 15 dienomis Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikybos mokytojai   ir katechetai dalyvavo rekolekcijose „Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą”  (Jn 8, 12.) Rekolekcijos vyko Pauliuose, Šv.Pranciškaus Asyžiečio,  brolių kapucinų vienuolyne.Viena iš labiausiai rekolekcijų dalyvius palietusių temų buvo  apie dėkingumą  ir gebėjimą  džiaugtis.Ją vedė brolis kun.Mykolas Michal Ferenc OFM Cap. Eucharistijos šventimas, bendra malda, giesmės ir brolio Mykolo paraginimai apmąstyti girdėtas temas palietė kiekvieno širdį ,praturtino ir įkvėpė džiaugtis kiekviena gyvenimo diena. Agapės metu , vaišinantis gardžia kava dalyviai dalinosi praeitų mokslo metų pasiekimais, pasidžiaugė  gerais rezultatais ir aptarė ateities planus.Taip pat buvo renkamas metodinės grupės vadovas naujai kadencijai. Visų bendru sutarimu ,vienbalsiai buvo išrinkta  Šv.Kazimiero (Sargėnų) progimnazijos tikybos vyr.mokytoja Kristina Ališauskienė. Nepastebimai prabėgo puikus rekolekcijų laikas palikdamas gražius prisiminimus ir tikrą ,brolišką bendrystę tarp tikybos mokytojų, katechetų ,brolių kapucinų. Ačiū broliui Mykolui už priėmimą ir nuoširdų rūpestį rekolekcijų metu.

 ( Tikybos mokytojas teol. lic. Virginijus Štilpa )

Categories: Naujienos