" Leiskite mažutėliams ateiti pas mane.."Lk 10, 13

Kiekvienais metais spalio pradžioje visame pasaulyje vyksta vaikų adoracija.

Spalio 17 d. jungiantis su viso pasaulio vaikais Švenčiausio Sakramento adoracija vyko ir mūsų parapijoje. Prie Jėzaus kojų susirinko mokyklų ketvirtokai.

Po video filmo pristatymo apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą Fatimoje, vaikai giedodami giesmeles,nešini gėlėmis procesijoje atėjo prie Švč. Sakramento. Savo lūpomis ir širdimi vaikai šlovino Jėzų ir Jo Motiną Mariją.kalbėjo rožinio slėpinį ir kunigo palaiminti išsinešė gražios bendrystės maldoje akimirkas į savo mokyklas..

Pagarbiai

Kristina Ališauskienė

Categories: Naujienos