Jeruzalės lotynų patriarchas Pierbattista Pizzaballa OFM dėl situacijos Izraelyje, spalio 7 dienos rytą teroristinės ir fanatiškos „Hamas“ organizacijos surengtos didelės atakos prieš Izraelį, po kurios šis surengė atsakomuosius smūgius, turėjo palikti gimtąją Italiją, kurion sugrįžo konsistorijos proga, ir skubiai išvyko į Izraelį, kad būtų tarp savo tikinčiųjų.

 „Tai nepateisinami, nepriimtini barbariški veiksmai, kuriuos moraliniu požiūriu reikia atmesti“, – po „Hamas“ atakos vienai italų televizijai sakė patriarchas.  

„Solidarizuojamės su šeimomis, netekusiomis artimųjų, nedviprasmiškai pasmerkdami tokius krikščioniškai krikščioniškai – o ypač žmogiškai – nesuprantamus dalykus.  Ar tai islamo terorizmas? Islamo pasaulyje yra kažkas,  kas maitina tokį mąstymą. Tai matėme Sirijoje ir Irake. Manėme, kad (Izraelyje) to nepamatysime, bet tai įvyko. Be abejonės, „Hamas“ giliai neapkenčia Izraelio ir visko, kas žydiška. Tačiau negalima pateisinti, kas padaryta. Palestiniečių skausmas negali pateisinti tokių dalykų. Išeitis yra nuleisti ginklus ir pabandyti rasti sprendimą šiems 5 milijonams žmonių, kurie negali gyventi pakibę, be perspektyvų dėl savo, kaip žmonių ir tautos, ateities“, – pridūrė kardinolas.

„Hamas“ teroristinės metu Izraelyje žuvo virš 1000 asmenų, absoliuti dauguma jų buvo civiliai, netikėtai ir barbariškai užkluptos šeimos. Susirėmimuose žuvo ir apie tūkstantį „Hamas“ kovotojų, o likę suimti arba išstumti atgal. Deja, liūdna mirties statistika šiomis dienomis toliau pildoma. Į Izraelio atsakomųjų smūgių „Hamas“ struktūroms ugnį labai tankiai apgyvendintoje Gazoje taip pat neišvengiamai pakliūva civiliai, moterys, vaikai. 

Toliau skambant dejonėms ir keršto, kuris neturi ribų, grasinimams, Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa OFM pakvietė tikinčiuosius kovoti dvasiniais ginklais, kurie vieninteliai gali padėti ištrūkti iš begalinės smurto spiralės.

„Dievas nėra sumaišties, bet santarvės Dievas“ (žr. 1 Kor 14, 33) – šiais apaštalo Pauliaus žodžiais kardinolas P. Pizzaballa pakvietė spalio 17-ąją skirti pasninkui, susilaikymui ir maldai už taiką. 

„Skausmas ir neviltis dėl to, kas vyksta, yra dideli. Vėl atsidūrėme politinės ir karinės krizės centre. Nelauktai buvome katapultuoti į neregėto smurto jūrą. Neapykanta, kurią, deja, jau per ilgai jaučiame, dar labiau sustiprės, o smurto spiralė paliks dar daugiau destrukcijos. Atrodo, kad viskas kalba apie mirtį. Vis dėlto šiuo liūdesio ir siaubo laikotarpiu nenorime likti nuleistomis rankomis. Negalime leisti, kad mirtis ir jos geluonis (žr. 1 Kor 15, 55) būtų vienintelis žodis, kurį girdime.“ 

„Todėl jaučiame poreikį melstis, kreipti savo širdis į Dievą Tėvą. Tik taip, melsdamiesi ir užtardami, maldaudami ir šaukdamiesi Dievo šioje kančioje, galime pasisemti jėgų ir ramybės, ir ištverti šiuos sunkius laikus.“

„Visų Šventosios Žemės (katalikų) ordinarų vardu kviečiu visas parapijas ir religines bendruomenes surengti pasninko ir maldos už taiką bei susitaikymą dieną. Prašome, kad spalio 17 d., antradienį, visi pasninkautų, susilaikytų ir melstųsi. Surenkime Eucharistijos adoracijas, kalbėkime Rožinį Švč. Mergelei Marijai. Nors daugelyje mūsų vyskupijų turbūt nebus įmanoma sukviesti didelių susibūrimų, parapijose, religinėse bendruomenėse ir šeimose galima surengti paprastas, kuklias ir bendras maldos akimirkas. Taip mes visi, nepaisydami nieko, susibūrę ir susivieniję bendrai maldai, išsakysime Dievui Tėvui savo taikos, teisingumo ir susitaikymo troškimą“, – rašo Jeruzalės lotynų patriarchas. (RK / Vatican News)

Categories: Skelbimai