Lapkričio 11 d., sekmadienį, Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje svečiavosi Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis aukojo sumos Šventąsias Mišias. Homilijoje vyskupas didžiausią dėmesį kreipė į Lietuvos šeimą ir jos gebėjimą gyventi Dievo valioje. Labai svarbu, sakė jis, kad kiekvienoje šeimoje kasdien būtų skaitoma dienos Evangelija ir aiškinama vaikams, kad Dievo žodis įsiskverbtų į kiekvieno žmogaus sąmonę ir vadovautų jų kasdienėje veikloje.

Pasibaigus Mišių aukai parapijiečiai rinkosi parapijos konferencijų salėje, kur vyskupas Eugenijus pristatė naują 2019 metų kalendorių ir Evangelijų knygas. Mokytoja Ema Marcinkevičienė padėkojo vyskupui už praeitų metų kalendorių, kurį daugelis katechetų ir tikybos mokytojų naudojo ne tik pagal paskirtį, bet ir kaip labai naudingą metodinę medžiagą kalbant mokiniams apie Viešpaties daromus stebuklus. Susitikimą svečias užbaigė pasirašydamas palinkėjimus tiems, kas įsigijo jo pristaytas knygas ir naują kalendorių, linkėdamas Dievo meilės ir palaimos naujuose liturginiuose metuose.

Categories: Naujienos