Gegužės 13 dieną, savaitę prieš gaunant Sutvirtinimo Sakramentą, Alfa kurso grupelė vyko į žygį, pašvęstą Mergelės Marijos garbei. Ankstų rytą žygis prasidėjo nuo Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios ansamblio.

Gidė papasakojo, jog  jį XVII amžiaus pradžioje ėmėsi statyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavininkas Andrejus Valavičius.  Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ansamblis yra vienas vertingiausių sakralinės architektūros ansamblių Lietuvoje ir visoje Šiaurės Rytų Europoje.  Uždaro šventoriaus kiemo tvoroje 1771–1780 m. įrengta Kryžiaus kelio stočių galerija. 25-ose tapytų  ir 14 gipsinių reljefinių kompozicijų vaizduojama Kristaus suėmimo, nuteisimo mirti ir nukryžiavimo istorija. Kol veikė vienuolynas, arkų galerijoje vienuoliai giedodavo ir eidavo procesijas. Kieme taip pat yra koplyčia : ant kiekvienos iš 28 Kristaus laiptų koplyčios pakopos po įmūrytu gaubteliu – žiupsnelis iš Jeruzalės pargabentos šventosios žemės. Šiais laiptais lipama tik keliais, meldžiantis , bučiuojant kiekvieną stiklo gaubtelį.

Bažnyčioje žygeiviams buvo parodyta ir vienuolių maldos vieta už altoriaus, uždaroje koplyčioje. Taip pat ir antrame aukšte esanti vienuolių choro patalpa. Toliau alfiečiai sužinojo apie vienuolių gyvenimo kasdienybę, apžiūrėjo celes, valgomąjį, buvusią biblioteką ir vaizdingu keliu nuo Bridvaišio ežero pajudėjo link Šiluvos. Kelyje kiekvieno intencijomis visi dalyviai meldėsi rožinį. Keli kilometrai iki Šiluvos po agapės ant žolės Alfa savanorės papasakojo grupei apie Mergelės Marijos titulų, minimų litanijoje, kilmę ir pasidalijo liudijimu apie maldos galią.

Atvykus į Šiluvą, žygio grupės nariai užsuko į Piligrimų centrą, kur juos  kava pavaišino Piligrimų centro vadovė Silvija-Čižaitė Rudokienė.  Ten visa grupė dalyvavo pirmame vyskupo Liongino  Virbalo knygos „Sekmadienio stabtelėjimai“ pristatyme.  Grupės nariai dar gavo ne tik autografą pirmame knygos puslapyje, bet  ir vyskupo palaiminimą.

Po pristatymo buvo aplankyta Švč. Mergelės Marijos  Apsireiškimo koplyčia, nuneštos žvakės ir asmeninės maldos į Šviesos koplytėlę.

Visą dieną netrūko džiugesio, kalbų ir šviesių minčių. Vakarop dalyviai išsiskirstė kiek pavargę, bet kupini gerų emocijų ir laimingi. Ačiū Mergelei, globojusiai ir lydėjusiai per visą žygį.

                                                                                                           Alfa kurso savanorė Daiva Butkienė

Categories: Naujienos