AA grupė „Ramybė“

Adresas: Milikonių g. 18, Kaunas
Susirinkimai vyksta:
Antradieniais, ketvirtadieniais – 18.30 val.
Sekmadieniais – 16 val.
Tel.: 8 (37) 265590, mob. tel. 8 618 63832 (Gražina, Rimantas).

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.
Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti.
Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.

AA Dvylika žingsnių

1 žingsnis
Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.
2 žingsnis
Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.
3 žingsnis
Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame, globai.
4 žingsnis
Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
5 žingsnis
Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.
6 žingsnis
Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.
7 žingsnis
Nuolankiai Jo prašėme tuos trūkumus pašalinti.
8 žingsnis
Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
9 žingsnis
Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
10 žingsnis
Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
11 žingsnis
Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
12 žingsnis
Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.