Kartu renkamės skaityti ir geriau suprasti Šventąjį Raštą.

Grupė renkasi kas antrą sekmadienį 13.00 baltosios koplyčios choro kambaryje.

Vadovas: Stanislovas Rickevičius
Tel.: 8 670 56829