Parapijoje dirbantys dvasininkai:

Klebonas kun. teol. lic. Žydrūnas Paulauskas
Parapijoje nuo 2010 06 27

Vikaras kun. Mindaugas Pukštys
Parapijoje nuo 2015 04 14

Vikaras kun. Sigitas Jurkštas
Parapijoje nuo 2018 03 18

Katechetai:

Ema Marcinkevičienė
Ligita Anušauskienė
Laima Ašmenienė

Tikybos mokytojos:Daiva Kunskienė (Milikonių progimnazija)

Rasa Pranskūnienė  (Milikonių progimnazija)
Kristina Ališauskienė (Sargėnų šv. Kazimiero progimnazija)metodinio centro vadovė
Erika Vidmantienė (T. Ivanausko progimnazija)
Aurelija Šliaužytė-Kviklienė (T. Ivanausko progimnazija)
Aurelija Utkienė (J. Basanavičiaus gimnazija)
Audronė Pundinienė (J. Grušo meno gimnazija)Kęstutis Lapiniauskas (P.Mašioto pradinė mokykla)Gintarė Litvaitienė(„Ryto” pradinė mokykla)
Vida Zulonaitė (J. Grušo meno gimnazija)