Parapijoje dirbantys dvasininkai:

Klebonas kun. monsinjoras Augustinas Paulauskas
Parapijoje nuo 2023 06 24

Vikaras kun. Mindaugas Pukštys
Parapijoje nuo 2015 04 14

Vikaras kun. Virginijus Pabrinkis
Parapijoje nuo 2023 06 24

Katechetai:

Ligita Anušauskienė   vaikų    Pirmos komunijos katechezė
Laima Ašmenienė

Ema Marcinkevičienė  suaugusiųjų katechezė

Vytautas Strioga         jaunuolių sutvirtinimo katechezė

Sandra Striogienė

Tikybos mokytojai:

Daiva Kunskienė ,Kristina Laurinavičiūtė-Jurkšienė (Milikonių progimnazija)

Kristina Ališauskienė (Sargėnų šv. Kazimiero progimnazija) metodinio centro vadovė
Erika Vidmantienė , Aurelija Šliaužytė-Kviklienė (T. Ivanausko progimnazija)
Aurelija Utkienė (J. Basanavičiaus gimnazija)
Virginijus Štilpa , Vida Zulonaitė (J. Grušo meno gimnazija)

Kęstutis Lapiniauskas (P.Mašioto pradinė mokykla)(„Ryto” pradinė mokykla)