Parapijoje dirbantys dvasininkai:

Klebonas kun. monsinjoras Augustinas Paulauskas
Parapijoje nuo 2023 06 24

Vikaras kun. Mindaugas Pukštys
Parapijoje nuo 2015 04 14

Vikaras kun. Virginijus Pabrinkis
Parapijoje nuo 2023 06 24

Katechetai:

Pirmos komunijos katechetės:

Ligita Anušauskienė vaikų 
Laima Ašmenienė

Suaugusiųjų katechetė:

Ema Marcinkevičienė 

Jaunuolių sutvirtinimo katechetai:

Vytautas Strioga ir Sandra Striogienė

Tikybos mokytojai:

Metodinio centro vadovė – Kristina Ališauskienė

Milikonių progimnazija – Daiva Kunskienė, Kristina Laurinavičiūtė-Jurkšienė

Sargėnų Šv. Kazimiero progimnazija – Kristina Ališauskienė

Tado Ivanausko progimnazijaErika Vidmantienė, Aurelija Šliaužytė-Kviklienė

Jono Basanavičiaus gimnazijaAurelija Utkienė

Juozo Grušo meno gimnazija – Vida Zulonaitė, Virginijus Štilpa

Prano Mašioto pradinė mokykla – Kęstutis Lapiniauskas

„Ryto” pradinė mokykla – Kęstutis Lapiniauskas