Parapijoje dirbantys dvasininkai:

Klebonas kun. teol. lic. Žydrūnas Paulauskas
Parapijoje nuo 2010 06 27

Vikaras kun. Mindaugas Pukštys
Parapijoje nuo 2015 04 14

Vikaras kun. Sigitas Jurkštas
Parapijoje nuo 2018 03 18

Katechetai:

Ema Marcinkevičienė (parapijos katechetikos metodinio centro vadovė)
Ligita Anušauskienė
Laima Ašmenienė

Tikybos mokytojos:

s. Justina Jūratė Gruodytė (P. Mašioto pradinė mokykla)
s. Emanuelė Vida Urbonaitė (P. Mašioto pradinė mokykla)
s. Donata Aistė Tėvelytė (“Ryto” pradinė mokykla)
Daiva Kunskienė (Milikonių progimnazija)
Kristina Ališauskienė (Sargėnų šv. Kazimiero progimnazija)
Erika Vidmantienė (T. Ivanausko progimnazija)
Aurelija Šliaužytė-Kviklienė (T. Ivanausko progimnazija)
Aurelija Utkienė (J. Basanavičiaus gimnazija)
Audronė Pundinienė (J. Grušo meno gimnazija)
Vida Zulonaitė (J. Grušo meno gimnazija)