Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos jaunimas

Norinčius kartu Šlovinti Dievą parapijos jaunimo šv. Mišiose, įvairiuose renginiuose, su giesme aplankyti įvairius miestus, renginius, taip pat kviečiame prisijungti prie parapijos jaunimo šlovinimo grupės.     

***

Parapijos jaunimas kviečia bendruomenės jaunimą prisijungti prie jaunimo veiklų:

Piligriminių kelionių;
Rekolekcijų;
Mokymosi giedoti ir giedojimo Šv. Mišiose;
Mokymosi groti gitara;
Aktyvaus laisvalaikio praleidimo: baidarės; dviračių žygis; jaunimo stovykla;
Maldos ir krikščioniškų žinių gilinimosi laiką.

Jaunimo choras

Kviečiame parapijos bendruomenės jaunimą jungtis į bažnyčios jaunimo chorą. Laukiami visi, kurie:

  • Nori mokytis giedoti;
  • Nori kartu giedoti Šv. Mišiose sekmadieniais;
  • Nori stiprinti savo ryšį su Dievu per giesmės maldą;
  • Nori ir moka groti kokiais nors instrumentais šv. Mišiose sekmadieniais.

Jaunimo choras gieda per jaunimo šv. Mišias sekmadieniais 11 val.

Jaunimo vadovas Vytautas Strioga. Tel. 8 643 43625. El. paštas: vytautastrioga@gmail.com