Krikšto liudijimas / laisvo stovio pažyma

Krikšto liudijimas (nepainioti su krikšto pažymėjimu, išduodamu krikšto dieną) taip pat yra ir laisvo stovio pažyma, reikalinga norint tuoktis Bažnyčioje. Kadangi informacija apie Santuokos ir Sutvirtinimo sakramentus žymima būtent Krikšto knygose, tad įrašai apie tai padaromi ir Krikšto liudijime. Šis dokumentas galioja ne ilgiau kaip 6 mėn.

Norėdami gauti krikšto liudijimą, darbo dienomis 9:00-13:00 ir 15:00-17:30 atvykite į parapijos raštinę (baltoje koplyčioje), turėdami šiuos dokumentus arba jų kopijas:

  1. Asmens dokumentą;
  2. Krikšto pažymėjimą.

Jeigu neatsimenate tikslios savo krikšto datos ir neturite krikšto pažymėjimo, gali reikėti vieno iš Jūsų tėvų arba krikštatėvių raštiško liudijimo, atvykus į parapijos raštinę.

Leidimas tuoktis už parapijos ribų

Jūs priklausote tai parapijai, kurioje gyvenate ne mažiau, kaip 3 mėnesius. Leidimas tuoktis už parapijos ribų reikalingas norint priimti Santuokos sakramentą toje parapijoje, kurioje negyvena nė vienas iš būsimų sutuoktinių.

Norėdami gauti krikšto liudijimą, darbo dienomis 9:00-13:00 ir 15:00-17:30 atvykite į parapijos raštinę (baltoje koplyčioje), turėdami šiuos dokumentus arba jų kopijas:

  1. Asmens dokumentą;
  2. Krikšto liudijimą iš tos parapijos, kurioje buvote pakrikštyta(s), išduotą ne seniau, kaip prieš 6 mėnesius (jame pateikiami parapijos Krikšto knygos įrašai, ar asmuo priėmęs Sutvirtinimo sakramentą ir ar nebuvo susituokęs, t. y. paliudijama apie laisvą stovį).