Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos įsteigimo pradžia

1989 m. kovo 16 dieną buvo užregistruota Kauno miesto Šilainių katalikų religinė bendruomenė ir gautas Ministrų Tarybos leidimas naujos bažnyčios statybai. Ruošiantis jos statybai Vilijampolės Šv.Juozapo parapijos klebono monsinjoro Liongino Vaičiulionio rūpesčiu buvo pastatyta parapijos salė, kurioje šiuo metu yra įrengta laikina koplyčia.

1994 m. rugpjūčio 3 dieną Jo Eminencijos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus dekretu leista pašventinti laikiną koplyčią suteikiant „Šventosios Dvasios“ titulą ir parapijinės bažnyčios teises.
1995m. gegužės 16 dieną monsinjoras L. Vaičiulionis buvo atleistas iš Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šilainių parapijos klebonu.
1997 m. liepos 26 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pašventino dabar statomos bažnyčios (architektas Eugenijus-Simas Miliūnas) kertinį akmenį.

Bažnyčios statybų darbai buvo pradėti 1998 metais. 2006 m. liepą baigtos mūryti sienos. Rugpjūčio mėnesį sudaryta sutartis su statybine organizacija „YIT Kausta“, kad per keturis mėnesius bus atlikti lubų ir stogo sijų betonavimo darbai. 2007 m. sausio 15 dieną stogas uždengtas čerpėmis, baigti bažnyčios sienų tinkavimo darbai. 2009 m. mūsų bažnyčioje įrengtos šildomos grindys. 2012 m. įrengtas parapijos Pastoracinis – Evangelizacinis centras. 2013 metais bažnyčios grindys padengtos granito apdaila. 2015 – 2016 m. sutvarkytas šventorius. 2016 m. įrengta parapijos šarvojimo salė, pastatytas altorius ir sakykla, sutvarkyta bažnyčios pastato galinė konstrukcija ir įstatytos pagrindinės durys. 2017 m. įrengtos patalpos bažnyčios rūsyje, skirtos susirinkimams bei parapijos renginiams.

Dievo garbei ir bendruomenei toliau tęsiame Bažnyčios statybą. Nuoširdžiai kviečiame prisidėti prie bendro tikslo. Kauno Šilainių šv. Dvasios parapijos veiklą ir naujos bažnyčios statybą galite paremti tiesiogiai pervesdami lėšas į parapijos sąskaitą.

Parapijos atsiskaitomoji sąskaita: AB „Swedbank” LT 797300010002257764.
Juridinio asmens kodas: 192057513.

Aukoti galima ir parapijos raštinėje, kuri dirba darbo dienomis 9.00–13.00, 15.00–17.30, Milikonių g. 18.

Dėkojame visiems, kurie, kiek gali, paaukoja bažnyčios statybai.