Parapijos Pastoracinė taryba:

1. Klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas
2. Kun. Mindaugas Pukštys
3. Parapijos referentė – Danutė Matulaitienė
4. Metodinio centro vadovė – Ema Marcinkevičienė
5. Jaunimo vadovas – Vytautas Strioga
6. Šeimų grupės vadovė – Jurgita Sabeckytė
7. Šventojo rašto grupė – Stanislovas Rickevičius
8. Procesijos vadovas – Romas Drulia
9. Maldos grupės vadovė – Aušra Kelaitienė
10. Alfa grupės nariai: Jurgita Makštienė, Vidmantė Bartašienė, Saima Janulaitienė
11. Marius Serčenka
12. Ateitininkų vadovė – Vida Zulonaitė
13. Marijos Legiono vadovė – Halina Kochanska
14. Internetinės svetainės administratorius – kun. Sigitas Jurkštas

Šilainių Šventosios Dvasios parapija

Adresas: Milikonių g. 18, 48276 Kaunas
Tel.:  (37) 26 88 94
El. paštas: info@silainiuparapija.lt

Parapijos atsiskaitomoji sąskaita:
AB „Swedbank“ LT 797300010002257764
Juridinio asmens kodas: 192057513

Kaip mus rasti

2 % pajamų mokesčio parama

Labai prašome paremti parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2017 metus) gautų pajamų mokesčio.

Galite tai padaryti internetu, arba atsispausdinti paruoštą formą ir išsiųsti paštu, arba užpildyti formą parapijos raštinėje ar bažnyčioje. Sužinoti daugiau…