Parapijos Pastoracinė taryba:

1. Klebonas kun. monsinjoras Augustinas Paulauskas
2. Kun. Mindaugas Pukštys
3. Parapijos referentė – Danutė Matulaitienė
4. Metodinio centro vadovė – Ema Marcinkevičienė
5. Jaunimo vadovas – Vytautas Strioga
6. Šeimų grupės atstovė  – Jurgita Sabeckytė
7. Šventojo rašto grupė – Stanislovas Rickevičius
8. Procesijos vadovas – Romas Drulia
9. Maldos grupės vadovė – Aušra Kelaitienė
10. Alfa grupės nariai: Jurgita Makštienė, Saima Janulaitienė
11. Teisės klinikos mediatorė Vidmantė Bartašienė
12. Marius Serčenka
13. Ateitininkų vadovė – Vida Zulonaitė
14. Marijos Legiono vadovė – Lina Boreišienė
15. Internetinės svetainės administratorė  katechetė Ema Marcinkevičienė