2020 gegužės 22d. Pradedamas Maldos Šventajai Dvasiai devyndienis

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, *spindulių dangaus mums teik,*žemės klystkelius nušviesk!(iš Sekminių sekvencijos) Tai Bažnyčios maldos Šventajai Dvasiai devynių dienų laikas laukiant...
Read More

Atnaujinamos šv. Mišios sekmadieniais su žmonėmis

 Nuo gegužės 10 d. sekmadienių šv. Mišiose vėl galės dalyvauti tikintieji. Sekmadienį jos bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18...
Read More

Lietuvoje nuo gegužės 10 d. sekmadieniais vėl galima dalyvauti Mišiose

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų...
Read More

Iki liepos 1 d. galite skirti 1,2% pajamų mokesčio parapijai

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų paremti parapiją – skirti jos veiklai dalį per mokestinį laikotarpį (t.y. 2019 metus)...
Read More

Šv. Mišios:

Nuo gegužės 10 d. šv. Mišios vyksta:

Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 9, 10, 18 val.
Sekmadieniais 8, 10, 12, 18 val.

Sielovadinė veikla

Galite prisijungti prie kiekvienos šių grupelių
Šiluvos Marijos draugijos parapijos grupė

Šiluvos Marijos draugijos parapijos grupė

Kiekvieno mėn. 13 d. vyksta į Šiluvą

Siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Jos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.

Skirkite 1,2% pajamų mokesčio mūsų parapijos veiklai paremti

Mūsų parapijoje taip pat galite:

Ruoštis ir priimti Sakramentus

Ruoštis ir priimti Sakramentus

Krikšto, Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo, Santuokos sakramentai

Vaikus, jaunimą ir suaugusius kviečiame dalyvauti pasirengimo sakramentams programose.

Pasikviesti kunigą

Pasikviesti kunigą

Ligonių lankymas ir namų šventinimas

Jei norite, kad Jūsų namuose ar kitur esantys sergantys artimieji priimtų ligonių sakramentą arba norite, kad kunigas palaimintų namus, drąsiai kvieskite.

Naudotis krikščioniška bibliotekėle

Naudotis krikščioniška bibliotekėle

Galite pasiimti knygų į namus

Bažnyčios gale įrengta knygų lentyna, iš kurios galite pasiskolinti krikščionišką knygą bei atnešti savo perskaitytas krikščioniškas knygas.

Užrašyti maldos intenciją

Užrašyti maldos intenciją

užtarimo malda

Parapijoje besirenkanti maldos grupė melsis Jūsų intencijomis kiekvieną penktadienį po šv. Mišių.

Gauti nemokamą teisinę konsultaciją

Gauti nemokamą teisinę konsultaciją

Teisės klinika

Teisinė pagalba ir nemokamos konsultacijos kiekvieną antradienį 18.00-20.00. Būtina išankstinė registracija tel.: 8 644 44828.

Naudotis šarvojimo sale

Naudotis šarvojimo sale

Mirusiųjų šarvojimas salėje

Po bažnyčia įrengta moderni šarvojimo salės atsisveikinimui ir maldai prie mirusiojo.

Naudotis konferencijų sale

Naudotis konferencijų sale

90 vietų salė

Po bažnyčia įrengta moderni šildoma konferencijų salė.

Parapijos naujienos

Naujienos

Su Kristaus Prisikėlimu!

Sveikiname sulaukus šv. Velykų! Tegu mūsų tikėjimas ir pastangos melstis bei aukotis, kurias ugdėme gavėnios metu, nesusilpnėja ir Velykų laiku, kad Kristaus Dvasia galėtų nuolat mus gaivinti ir laisvinti. Su meile ir malda, Parapijos kunigai Skaityti daugiau…

Naujienos

Šv. Velykos mūsų parapijoje

Šv. Mišių nei jokių kitų viešų pamaldų mūsų parapijoje per šv. Velykas ir iki karantino pabaigos nevyks. Labai prašome klausyti LR vyriausybės ir Lietuvos vyskupų prašymų vengti susitikimų ir susibūrimų. Tačiau privačiai maldai bažnyčia šv. Skaityti daugiau…

Naujienos

Verbų sekmadienis

Kadangi šį Verbų sekmadienį ir šv. Velykas sutiksime namuose, galime joms ruoštis skaitydami Jėzaus kančios aprašymus Evangelijose, kaip tai įprasta kiekvieną Verbų sekmadienį.  Viena parapijos šeima paruošė ir šiek tiek verbų. Pašventintas verbas žmonės, užėję asmeninei Skaityti daugiau…

Susisiekite su mumis:

Raštinė dirba darbo dienomis: 15.00-18.00 val.

Parapijos raštinė:
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas
Tel.:  (37) 26 88 94
El. paštas: info@silainiuparapija.lt