Dievo Gailestingumo sekmadienis

2 Kor 1,3-4 Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas,kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami. Mieli broliai ir sesės Kristuje. Skaityti toliau…

Viešpaties Gailestingumui skirta visos paros adoracija prieš Švenčiausiajį Sakramentą.

Gerbiami parapijiečiai,prasideda Viešpaties Gailestingumo savaitė.Ta proga yra sudarytas tvarkaraštis kada kokia parapija budės visą parą adoruodama Švenčiausiąjį Sakramentą Kauno mieste. Mūsų parapijos adoracijos laikas prasideda rytoj,t.y. nuo balandžio 2d. 8.00val. iki balandžio 3d. 8.00 val.ryto. Nuoširdžiai kviečiame prisijungti ir skirti Skaityti toliau…

Sveikiname Šv.Velykų proga

Sveikiname visus Kauno Šventosios Dvasios (Šilainiu I ) parapijos tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente-Velykomis. Tegu viltingasis Kristaus Prisikėlimas stiprina mūsų tikėjimą,teikia viltį ir džiaugsmą.  Lai su Kristaus prisikėlimu atsiveria dangaus palaima  visiems mums ir mūsų artimiesiems. Aleliuja,aleliuja,alelija.

Šventosios Mišios Velykose

Mieli, Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji ir svečiai,laukiame jūsų Kristaus Prisikėlimo šventėje-Velykų iškilmingose Šventosiose Mišiose tokiu laiku:   8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Šventosios Mišios 2-ąją Velykų dieną:  8.00, 9.30, 12.00 ir 18.00 val.