Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse Kauno Šventosios Dvasios  parapijos suaugę sutvirtinamieji pradėjo Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalį Šiluvoje. Penktadienio vakarę, jau temstant , su žvakėmis rankose ir pasidarytu savo rankomis iš medžio šakų kryžiumi jie pradėjo Kryžiaus kelią Šiluvos miško takeliais. Šiuo Kryžiaus keliu juos vedė parapijos klebonas kunigas monsinjoras Augustinas Paulauskas. Daugeliui tai buvo nauja, įspūdinga patirtis, kuri palietė pačią širdį ir sielą. Tą vakarą taip pat visi norintys galėjo atlikti jau senai atidėtą išpažintį ir nuoširdžiai pasikalbėti su kunigu jiems aktualiais tikėjimo klausimais.  Šeštadienio programoje buvo dvi konferencijos skirtos Šventajai Dvasiai pažinti. Jas  vedė Benas Ulevičius-VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Gerais pavyzdžiais ir asmeniniu liudijimu jis išsamiai paaiškino kokia svarbi mūsų gyvenime yra Šventoji Dvasia. Kaip Ji veikia ir kaip ją atpažinti savyje. Po konferencijų sutvirtinamieji dar ilgai nepaleido dekano vis užduodami jam papildomus klausimus apie šiandienos Bažnyčios veiklą, apie  kokias pareigas atlieka diakonai ir kaip jis pats atpažino savo pašaukimą. Po gardžių pietų grupė aplankė Dievo Motinos Marijos Apsireiškimo koplyčią, žvakių šventovėje paliko savo įvardintas intencijas ir uždegtas  žvakes.  Grįždami užsuko į nuostabią Šiluvos bažnyčią ir jos mažojoje koplytėlėje maldoje prašė sveikatos parapijos klebonui, kurso vadovei, sau ir savo artimiesiems. Savaitgalio kulminaciją sutvirtinamieji pradėjo šlovinimu, Gailestingumo vainikėliu ir Šventųjų Mišių auka. Susivieniję su Kristumi ir tarpusavyje Eucharistijoje dalyviai džiaugėsi išgyventa Šiluvoje programa ir tvirtai pasitikėdami Viešpačiu ir Šventąja Dvasia laukia svarbiausio įvykio –Sutvirtinimo Sakramento dienos.

Categories: Naujienos