Po susitikimo su „Motinos maldoje“ koordinatore Vilma Cicėniene

   Bažnyčioje, šiandien svečiavosi Vilma Cicėnienė ,,Motinos maldoje” judėjimo koordinatorė Lietuvoje. Po Šventų  Mišių, visi norintys, dalyvavo susitikime, kuriame mūsų svečio Vilmos buvo pristatytas šis judėjimas, jo pradžios istorija susikūrimas, ir judėjimo veiklos aktyvus plitimas įvairiose pasaulio šalyse. Krikščioniško judėjimo ,,Motinos maldoje” įkūrėja Veronica Williams (Lietuvoje lankėsi 2014 metų rudenį, Klaipėdoje, Skaityti toliau…

Sinodo moderatorių susirinkimas

Sausio 9d. po ryto Šventųjų Mišių susirinko parapijos sinodo moderatoriai aptarti veiklos rezultatus pasibaigus pirmosios temos laikui ir susipažinti su nauja tema „Klausti ir kalbėti“. Buvo nutarta kviesti tikinčiuosius pokalbiui kiekvieną sekmadienį po 10 valandos Šventųjų Mišių iš anksto supažindinus juos su naujosios temos klausimais . Taip pat buvo numatyta Skaityti toliau…

Trys Karaliai Šventosios Dvasios parapijoje

Puiki šventinė diena mūsų parapijoje. Tikintieji pasidžiaugė Trijų karalių apsilankimu. Kasparas, Melcheris ir Baltazaras pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo taikių, sveikų, Viešpaties palaimintų metų, padėjo dovanėles prakartėlėje ir apdovanojo saldumynais visus Šventosiose Mišiose dalyvaujančius vaikus.

Kunigas Sigitas Jurkštas švenčia jubiliejinį gimtadienį.

Sausio 2d. po ryto Šventųjų Mišių, parapijos bendruomenė nuoširdžiai sveikino kunigą Sigitą Jurkštą gimtadienio proga. Skaičius 40 yra labai reikšmingas Biblijos tekstuose. Savo prasme jis reiškia naujo laikotarpio, pilno tikėjimo, vilties ir meilės pradžią. Šventosios Dvasios parapijos bendruomenė tiki, kad visi kunigo Sigito užsibrėžti tikslai ir darbai bus Viešpaties palaiminti Skaityti toliau…

„Mes laukiame Viešpatie Tavęs“-šlovinimo vakaras parapijoje.

Mes laukiam Viešpatie Tavęs! Skambiais giesmės žodžiais gruodžio 18d. vakare, mūsų parapijos tikintieji pradėjo šlovinimo vakaro programą. Jos metu galima buvo apmąstyti savo santykį su Dievu, pasitikrinus sąžinę suklupti prie klausyklos atgailai ar tiesiog pasikalbėti su kunigu iškilusiais tikėjimo klausimais. Šventų Mišių homilijoje parapijos klebonas ,Žydrūnas Paulauskas, kalbėjo apie Švenčiausios Skaityti toliau…

Parapijos sinodo moderatorių grupės susirinkimas

Sekmadienį, po Šventųjų Mišių, Bažnyčios sinodo moderatoriai rinkosi į susirinkimą. Jame buvo pasitarta kaip bus įgyvendinta pirmosios temos apklausa. Privalumas yra tame, kad mūsų bažnyčioje yra daug patalpų kuriose galės susirinki norinčių dalyvauti apklausoje grupelės. Tikimės, kad maldos ir entuziazmo vedami moderatoriai patikimai atliks savo įsipareigojimus ir padės kiekvienam išreikšti savo nuomonę apie šiandienos Skaityti toliau…

Svečiuose ,Marijos radijas!

 Šiandien, Kristaus Karaliaus dienoje, mūsų bažnyčioje svečiavosi Marijos radijo programų direktorius kunigas Saulius Bužauskas ir savanorės. Kunigas aukojo Šventąsias Mišias ir homilijos metu trumpai papasakojo Kauno Marijos radijo istoriją.Taip pat nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie remia savo aukomis šį radiją, arba ateina savonoriauti ir padėti kukliais, bet kartu labai reikalingais darbeliais Skaityti toliau…

„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)

Misija – tai džiaugsmas pažinti Dievą, kuris yra Tėvas ir kuris yra Meilė. Todėl visą spalio mėnesį  (Šilainių) Šv. Dvasios parapijos mokyklų mokiniai galėjo nuotoliniu būdu, dalyvauti tikybos mokytojų organizuotame orientaciniame žygyje, po senamiesčio šventoves.  Mokiniai kūrė ketureilius apie savo mokyklą, ieškojo dar neaplankytų Senamiesčio šventovių ir pajuto ramybę prie Švč. Skaityti toliau…