Parapijiečių parama ukrainiečiams

Norime padėkoti Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčios parapijiečiams, prisidėjusiems prie 6-osios Carito paramos Ukrainai rinkimo daiktais kampanijos. Tris dienas buvo renkama parama Ukrainai Šilainių parapijos Carite. Parapijos karitiečiai suskirstė ir tvarkingai supakavo daugiau nei 30 dėžių suaukotų naujų mokyklinių priemonių, ilgai negendančių maisto produktų bei buities ir higienos priemonių. Ypač džiaugiamės Skaityti toliau…

Su giliu liūdesiu pranešame.

Rugsėjo 13d. į Viešpaties namus iškeliavo mūsų parapijos Senjorų grupės vadovė Laima Užkurnienė.Ji taip pat buvo ir moterų ansamblio „Vakarė” kūrybinė vadovė. Daug nuostabių dainų sukūrė ir dainavo Laimutė su savo ansamblietėmis. Rengė koncertus ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Dažnai atliekamomis lietuvių liaudies ,savo kūrybos ar tremtinių dainomis Skaityti toliau…

Piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 10d. gausus mūsų parapijos piligrimų būrys aplankė Dievo Motinos Apsireiškimo atlaidus Šiluvoje.Geras saulėtas oras, nuostabi bendros maldos atmosfera, palietė kiekvieno Šventose Mišiose dalyvavusio širdį.Kas norėjo asmeninės maldos į Švenčiausiąją Mergelę Mariją galėjo suklupti Apsireiškimo koplyčioje arba uždegęs žvakelę šventovėje palikti maldos intenciją.Daugelis iš dalyvių namo parsivežė ne vieną religinio Skaityti toliau…

Parapijos tikintieji pasitiko ir pasveikino naują parapijos kleboną.

2023 08 01d  Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji pasitiko ir pasveikino naujai paskirtą parapijos kleboną, monsinjorą Augustiną Paulauską. Jį parapijiečiams pristatė ir priėmimo aktą patvirtino Kauno I dekanato dekanas, kunigas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Šventų Mišių homilijos metu jis papasakojo kokios atsakingos yra parapijos klebono pareigos ir kad labai svarbi yra Skaityti toliau…

Parapijos klebono Žydrūno Paulausko išleistuvės

2023.liepos 30d. parapijos tikintieji gausiai susirinko į Šventąsias Mišias, kurias paskutinį kartą mūsų bažnyčioje aukojo klebonas Žydrūnas Paulauskas.Daug gražių padėkos žodžių išsakė ,o ir ne vieną ašarą nubraukė šį kunigą pamilę žmonės. Palydėdami į naują paskirties vietą ,parapijiečiai linkėjo: Gerb. Kunige, Klebone Žydrūnai,dėkojame Dievui ir Jums, kad per bendrystę kartu Skaityti toliau…

Šiluvos, Švč. Mergelės Marijos draugijos rekolekcijos Šiluvoje

Birželio mėnesio pirmą savaitgalį Kauno Šventosios Dvasios ( Šilainių I ) parapijos, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai dalyvavo dvasinėse rekolekcijose ,kurios vyko Šiluvos Jono Pauliaus II namuose. Programa buvo labai įvairi ir turininga. Kalbėjome Gailestingumo vainikėlį, miško takeliais mąstydami ėjome Kryžiaus kelią, klausėme sesės Pranciškos konferenciją apie Jėzaus širdį Skaityti toliau…

Tikybos mokytojų rekolekcijos Paulių vienuolyne

Birželio 9 – 10 dienomis Šventosios Dvasios parapijos tikybos mokytojos dalyvavo rekolekcijose Paulių vienuolyne. Dvasinį palydėjimą tema „Gyventi tikėjimu” vedė brolis Mykolas. Bendra malda, eucharistija ir liudijimai prasmingai suvienijo, o laikas, skirtas vidiniams apmąstymams, leido pasigilinti į save. Grįžome dvasiškai sutvirtėjusios  ir pilnos  įkvėpimo tolesniems gyvenimo iššūkiams. Mok. Daiva Kunskienė

Pirmos Komunijos šventės parapijoje

Gegužės ir birželio mėnuo visada pilnas vaikų ir jaunuolių klegesio bažnyčioje. Prasideda vaikų Pirmos Komunijos šventės ir Sutvirtinimo diena. Mūsų parapijoje šiais metais pasiruošė ir Pirmą kartą su Viešpačiu susivienijo Švenčiausiame Sakramente 191 vaikas ir 6 suaugę žmonės. Nuo spalio mėnesio  trys katechetės, Laima Ašmenienė, Ligita Anušauskienė ir Ema Marcinkevičienė  Skaityti toliau…

Ypatinga Sekminių Šventė parapijoje

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijai pradedant švęsti Sekminių šventę ir meldžiantis Šventosios Dvasios novena Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pradėjo kanoninę ganytojo vizitaciją parapijoje. Gegužės 24 dieną jis, lydimas sekretoriaus kun.  teol. lic. Vincento Lizdenio ir parapijos klebono kun. Žydrūno Paulausko, aplankė Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, T. Ivanausko progimnazijos  ir Skaityti toliau…

Arkivyskupo K.Kėvalo vizitas Sargėnų Šv.Kazimiero progimnazijoje

 Kaip kiekvieną dieną pradėti su šypsena veide ir geromis mintimis galvoje? Kaip įžvelgti paprastuose dalykuose džiaugsmą ir dėkingumą? Kaip suteikti džiaugsmo kitam? Tai klausimai, kuriuos dažnas užduodame sau… Į juos išmintingai atsakė gegužės 24 d. rytą Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje viešėjęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: „Turime ieškoti, kaip susikalbėti Skaityti toliau…