Šv.Kazimiero progimnazijos mokinių rekolekcijos Palangoje

Birželio 27 – 30 d. Kauno, Švento Kazimiero progimnazijos mokiniai iš „Jaunųjų kazimieriečių“ grupelės -, vadovaujami tikybos mokytojos Kristinos Ališauskienės savo atostogas pradėjo neįprastai. Jie dalyvavo keturių dienų rekolekcijose prie jūros, Palangoje. Mokiniai  čia tyloje ir maldoje ieškojo savo gyvenimo prasmės ir tikslo, stiprino pasitikėjimą Dievu, savimi ir artimu. Gamtos apsuptyje ne tik Skaityti toliau…

Tikybos mokytojų ir katechetų rekolekcijos Pauliuose

2024 06 14 – 15 dienomis Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikybos mokytojai   ir katechetai dalyvavo rekolekcijose „Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą”  (Jn 8, 12.) Rekolekcijos vyko Pauliuose, Šv.Pranciškaus Asyžiečio,  brolių kapucinų vienuolyne.Viena iš labiausiai rekolekcijų dalyvius palietusių temų buvo  apie dėkingumą  ir gebėjimą Skaityti toliau…

Kauno Šventosios Dvasios parapija švenčia Sekmines

Žaliais berželiais ir ryškiomis gėlių puokštėmis pasipuošusi mūsų parapijos bažnyčia pasitiko visus ateinančius švęsti titulinius parapijos atlaidus –Sekmines. Šeštadienio vakarinių Šv. Mišių metu vyskupas Saulius Bužauskas pasveikino Sutvirtinimo Sakramentui susirinkusį jaunimą ir suaugusiųjų grupę. Savo homilijoje Jis kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kuri atgaivina širdį ir sielą, apie dovanas, kurios turi Skaityti toliau…

Pirmosios Komunijos diena parapijoje

Kaip pavasaris pražysta žiedais, taip šį šeštadienį ( 05.11) mūsų bažnyčia pražydo vaikučių šypsenomis ir klegesiu. Pirmos Komunijos šventei pasiruošė gausus vaikų būrys ir lydimi savo katechečių Laimos Ašmenienės , Ligitos Anušauskienės  ir parapijos klebonu, monsinjoru Augustinu Paulausku jie įžengė į gėlėmis papuoštą bažnyčią. Po tėvelių palaiminimo prasidėjo iškilmingos Šventosios Skaityti toliau…

Alfa kurso savanorių rekolekcijos Paberžėje

Balandžio 30 – gegužės1 dienomis  parapijos ALFA  kurso savanorių grupė dalyvavo rekolekcijose Paberžėje. Atvykę vakare Paberžės bažnyčioje kalbėjome rožinį ir meldėmės Liturgines valandas. Kitą dieną, lydimos muziejinikės Reginos Galvanauskienės, lankėme Tėvo Stanislovo namą-muziejų ir klausėmės jos prisiminimų apie Tėvelį. Likusią dienos dalį skyrėme Švenčiausiajai Mergelei Marijai – mūsų Užtarėjai. Gilinomės Skaityti toliau…

Viktorina šeštokams” Dešimt Dievo meilės žodžių”

Paskutinę šių metų balandžio dieną jau tradiciškai parapijos švietimo įstaigų šeštokai susibūrė dalyvauti tikėjimo žinių viktorinoje „Dešimt Dievo meilės žodžių”. Bažnyčios salėn sugūžėjo Milikonių ir Tado Ivanausko progimnazijų, Švento Kazimiero bei Juozo Grušo gimnazijų komandos. Po bendros giesmės ir maldos parapijos klebonas gerb.monsinjoras Augustinas Paulauskas tarė prasmingus palydėjimo žodžius ir Skaityti toliau…

Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalis Šiluvoje

Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse Kauno Šventosios Dvasios  parapijos suaugę sutvirtinamieji pradėjo Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalį Šiluvoje. Penktadienio vakarę, jau temstant , su žvakėmis rankose ir pasidarytu savo rankomis iš medžio šakų kryžiumi jie pradėjo Kryžiaus kelią Šiluvos miško takeliais. Šiuo Kryžiaus keliu juos vedė parapijos klebonas kunigas monsinjoras Augustinas Paulauskas. Skaityti toliau…

Tikėjimo žinių viktorina penktokams

Kovo mėnesio pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos salėje vyko 5 kl. mokinių tikybos viktorinos “Irkis į gilumą” II etapas. Savo tikėjimo žinias pasitikrino Kauno šv. Kazimiero, Tado Ivanausko progimnazijų ,J. Grušo meno gimnazijos ir dvi komandos iš Milikonių progimnazijos. Įveikę daug įvairiausių užduočių, viktorinos nugalėtojais tapo Kauno T. Skaityti toliau…

Dievo Gailestingumo sekmadienis parapijoje

Balandžio 7d. mūsų parapijoje iškilmingai minėjome Dievo Gailestingumo sekmadienį. Ta proga dėkojome Viešpačiui  eidami procesijoje už mums teikiamas gailestingumo malones ir meldėme pasauliui taikos, karų pabaigos, mūsų parapijos bendruomenei susivienijimo šventosiose Mišiose, kad augtume tarpusavio vienybės ir meilės dvasioje. Meldėme, kad rūpesčiuose ir varguose paskendę žmonės patirtų gyvo tikėjimo džiaugsmą Skaityti toliau…

Didžiosios savaitės įvykius prisimenant

Atsigręžę į praeitos savaitės įvykius matome kaip rimtai ir prasmingai išgyvenome svarbiausius mums įvykius. Didįjį  ketvirtadienį- Paskutinę vakarienę ,Švenčiausio Sakramento ir Kunigystės įsteigimą.  Didįjį penktadienį-Kristaus paskutinius žodžius nuo kryžiaus  ir mirtį vardan mūsų išvadavimo iš nuodėmės vergijos.  Tikinčiųjų  nuoširdus dalyvavimas Didžiosios savaitės liturgijoje vienijo  kryžiaus kelyje, adoracijoje prieš Švenčiausiąjį Sakramentą Skaityti toliau…