Tikėjimo žinių viktorina penktokams

Kovo mėnesio pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos salėje vyko 5 kl. mokinių tikybos viktorinos “Irkis į gilumą” II etapas. Savo tikėjimo žinias pasitikrino Kauno šv. Kazimiero, Tado Ivanausko progimnazijų ,J. Grušo meno gimnazijos ir dvi komandos iš Milikonių progimnazijos. Įveikę daug įvairiausių užduočių, viktorinos nugalėtojais tapo Kauno T. Skaityti toliau…

Dievo Gailestingumo sekmadienis parapijoje

Balandžio 7d. mūsų parapijoje iškilmingai minėjome Dievo Gailestingumo sekmadienį. Ta proga dėkojome Viešpačiui  eidami procesijoje už mums teikiamas gailestingumo malones ir meldėme pasauliui taikos, karų pabaigos, mūsų parapijos bendruomenei susivienijimo šventosiose Mišiose, kad augtume tarpusavio vienybės ir meilės dvasioje. Meldėme, kad rūpesčiuose ir varguose paskendę žmonės patirtų gyvo tikėjimo džiaugsmą Skaityti toliau…

Didžiosios savaitės įvykius prisimenant

Atsigręžę į praeitos savaitės įvykius matome kaip rimtai ir prasmingai išgyvenome svarbiausius mums įvykius. Didįjį  ketvirtadienį- Paskutinę vakarienę ,Švenčiausio Sakramento ir Kunigystės įsteigimą.  Didįjį penktadienį-Kristaus paskutinius žodžius nuo kryžiaus  ir mirtį vardan mūsų išvadavimo iš nuodėmės vergijos.  Tikinčiųjų  nuoširdus dalyvavimas Didžiosios savaitės liturgijoje vienijo  kryžiaus kelyje, adoracijoje prieš Švenčiausiąjį Sakramentą Skaityti toliau…

Sveikiname Šv.Velykų proga

Sveikiname visus Kauno Šventosios Dvasios (Šilainiu I ) parapijos tikinčiuosius su Kristaus Prisikėlimo švente-Velykomis. Tegu viltingasis Kristaus Prisikėlimas stiprina mūsų tikėjimą,teikia viltį ir džiaugsmą.  Lai su Kristaus prisikėlimu atsiveria dangaus palaima  visiems mums ir mūsų artimiesiems. Aleliuja,aleliuja,alelija.

Didioji savaitės Šv.Tridienio apeigų laikas

Gerb .Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji ir jos svečiai, laukiame jūsų įsijungiant į Didžiojo Tridienio liturgiją, kuri vyks tokia tvarka: Didysis Ketvirtadienis-Eucharistijos ir Kunigystės Sakramentų įsteigimo diena Šv.Mišios-18.00 val. Didysis Penktadienis-Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus diena. Kryžiaus pagerbimo pamaldos-18.00val. Didysis Šeštadienis- Šviesos liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija ir Eucharistija-   21val. Skaityti toliau…

Susitaikinimo vakaras ir sekmadienio rekolekcijos

Kovo 16d ir 17d. mūsų parapijoje vyko susitaikinimo pamaldos ir sekmadienio rekolekcijos. Artėjant Kristaus Prisikėlimo šventei kiekvienas krikščionis prieš tai savo mintimis ir širdimi turi išgyventi Kančios istoriją.  Įvertinti kokia kaina Prisikėlimo pergalė buvo pelnyta. Gavėnios metas ir kviečia mus atsistoti kryžiaus papėdėje ir paklausti savęs ,kiek aš  ir mes Skaityti toliau…

Šv.Kazimiero dienos minėjimas

„Iš mažų dalykų išauga dideli.” (Publijus Syras) Kovo 4 d. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje buvo minima Šv. Kazimiero vardo diena.  Šventėje dalyvavo socialiniai partneriai iš Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos. Mokinių nuoširdūs žodžiai apie gyvenimo prasmę, gerumą pynėsi su prasmingomis dainomis, giesmėmis, saksofono ir smuiko melodijomis (dėkojame mūsų partneriams – Kauno Sakralinės muzikos mokyklos mokytojų komandai), svečių dovanota Skaityti toliau…

Vasario 16-oji -Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-ąją meldžiamės už Tėvynę Lietuvą, dėkojame už mūsų valstybės nepriklausomybę. Prašome taikos Lietuvai, Ukrainai ir pasauliui. Vasario 16 d 12 00 val. iškilmingos Šv.Mišios  ŠVENTOSIOS DVASIOS (Šilainių) BAŽNYČIOJE Vasario 16 d. 10 val. iškilmingos Šv. Mišios KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAZILIKOJE. Po šv. Mišių eisena į Vasario 16-osios šventę Karo muziejaus Skaityti toliau…

Kauno Švento Kazimiero ateitininkų kuopos 35 metų sukakties minėjimas

Sausio 20d (šeštadienis) į Kauno Šventosios Dvasios Šilainių I bažnyčią švęsti savo 35 metų sukakties minėjimą rinkosi Švento Kazimiero kuopos ateitininkai. Čia buvo gausus būrys jaunučių ,moksleivių, studentų ir sendraugių. Įnešus į bažnyčią ateitininkų vėliavą, ilgametė kuopos vadovė Vida Zulonaitė pasveikino visus atvykusius į šventę ir skambant himnui buvo išvardinti Skaityti toliau…

Kalėdų laikotarpis parapijoje

Kiekvienus metus tikintieji išgyvena tam tikrą liturginį metų laikotarpį. Pats trumpiausias iš jų yra Kalėdinis. Jis apima laiką nuo Advento iki Grabnyčių. Prisimenant visus šių metų įvykius negali nesidžiaugti tuo, ką išgyvenome. Pradėjome nuo rekolekcijų ,kurias mums pravedė kunigas Artūras Kazlauskas. Jo pamokslai daugeliui padėjo tinkamai pasiruošti Jėzaus gimimo šventei. Skaityti toliau…