Gerb .Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji ir jos svečiai, laukiame jūsų įsijungiant į Didžiojo Tridienio liturgiją, kuri vyks tokia tvarka:

Didysis Ketvirtadienis-Eucharistijos ir Kunigystės Sakramentų įsteigimo diena Šv.Mišios-18.00 val.

Didysis Penktadienis-Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus diena. Kryžiaus pagerbimo pamaldos-18.00val.

Didysis Šeštadienis- Šviesos liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija ir Eucharistija-   21val.

Šv. Velykos-  Kristaus Prisikėlimo  diena.

Šventosios Mišios:  8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Šventosios Mišios 2-ąją Velykų dieną:  8.00, 9.30, 12.00 ir 18.00 val.

Visiems gražaus ir prasmingo dalyvavimo liturginėse apeigose.

Categories: Naujienos