Kauno Šventosios Dvasios parapija švenčia Sekmines

Žaliais berželiais ir ryškiomis gėlių puokštėmis pasipuošusi mūsų parapijos bažnyčia pasitiko visus ateinančius švęsti titulinius parapijos atlaidus –Sekmines. Šeštadienio vakarinių Šv. Mišių metu vyskupas Saulius Bužauskas pasveikino Sutvirtinimo Sakramentui susirinkusį jaunimą ir suaugusiųjų grupę. Savo homilijoje Jis kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kuri atgaivina širdį ir sielą, apie dovanas, kurios turi Skaityti toliau…

Švęskime titulinius mūsų parapijos atlaidus-Sekmines!

„Šventoji Dievo Dvasia, mes meldžiame Tave ;uždeki ugnį širdyse šventosios meilės liepsnomis visiems laikams.” Mieli parapijiečiai, jau šiandien, t.y. gegužės 18d. (šeštadienio) vakaro Šventosiomis Mišiomis pradedame titulinius mūsų parapijos atlaidus-Sekmines. 18val. Šventų Mišių metu, vyskupas Saulius Bužauskas teiks sutvirtinamiesiems Sutvirtinimo Sakramentą. Užtarkime visus juos malda, kad gavę Šventosios Dvasios dovanas, Skaityti toliau…

Pirmosios Komunijos diena parapijoje

Kaip pavasaris pražysta žiedais, taip šį šeštadienį ( 05.11) mūsų bažnyčia pražydo vaikučių šypsenomis ir klegesiu. Pirmos Komunijos šventei pasiruošė gausus vaikų būrys ir lydimi savo katechečių Laimos Ašmenienės , Ligitos Anušauskienės  ir parapijos klebonu, monsinjoru Augustinu Paulausku jie įžengė į gėlėmis papuoštą bažnyčią. Po tėvelių palaiminimo prasidėjo iškilmingos Šventosios Skaityti toliau…

Maldoje ruoškimės Sekminių šventei

Nuo gegužės 10 dienos, penktadienio, kviečiame melstis Sekminių noveną. Devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai:Sekminių himnas (giedamas arba kalbamas)DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*žemės klystkelius nušviesk.Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *mūsų dvasią atgaivink!Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *mielas atgaivintojas.Darbuose Skaityti toliau…

Alfa kurso savanorių rekolekcijos Paberžėje

Balandžio 30 – gegužės1 dienomis  parapijos ALFA  kurso savanorių grupė dalyvavo rekolekcijose Paberžėje. Atvykę vakare Paberžės bažnyčioje kalbėjome rožinį ir meldėmės Liturgines valandas. Kitą dieną, lydimos muziejinikės Reginos Galvanauskienės, lankėme Tėvo Stanislovo namą-muziejų ir klausėmės jos prisiminimų apie Tėvelį. Likusią dienos dalį skyrėme Švenčiausiajai Mergelei Marijai – mūsų Užtarėjai. Gilinomės Skaityti toliau…

Viktorina šeštokams” Dešimt Dievo meilės žodžių”

Paskutinę šių metų balandžio dieną jau tradiciškai parapijos švietimo įstaigų šeštokai susibūrė dalyvauti tikėjimo žinių viktorinoje „Dešimt Dievo meilės žodžių”. Bažnyčios salėn sugūžėjo Milikonių ir Tado Ivanausko progimnazijų, Švento Kazimiero bei Juozo Grušo gimnazijų komandos. Po bendros giesmės ir maldos parapijos klebonas gerb.monsinjoras Augustinas Paulauskas tarė prasmingus palydėjimo žodžius ir Skaityti toliau…

Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalis Šiluvoje

Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse Kauno Šventosios Dvasios  parapijos suaugę sutvirtinamieji pradėjo Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalį Šiluvoje. Penktadienio vakarę, jau temstant , su žvakėmis rankose ir pasidarytu savo rankomis iš medžio šakų kryžiumi jie pradėjo Kryžiaus kelią Šiluvos miško takeliais. Šiuo Kryžiaus keliu juos vedė parapijos klebonas kunigas monsinjoras Augustinas Paulauskas. Skaityti toliau…

Lietuvos Vyskupų konferensijos skelbimas

Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu balandžio 14d. (t. y. praeito sekmadienio) visų Šv .Mišių surinktos aukos skiriamos padėti nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms ,o nuo antradienio iki ketvirtadienio imtinai (balandžio 16-18d.) miestuose bei miesteliuose Caritas savanoriai rinks paramą (atkreipti dėmesį ) ilgo galiojimo maisto produktais ,higienos ir buitinės chemijos priemonėmis.  Mūsų Skaityti toliau…

Tikėjimo žinių viktorina penktokams

Kovo mėnesio pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos salėje vyko 5 kl. mokinių tikybos viktorinos “Irkis į gilumą” II etapas. Savo tikėjimo žinias pasitikrino Kauno šv. Kazimiero, Tado Ivanausko progimnazijų ,J. Grušo meno gimnazijos ir dvi komandos iš Milikonių progimnazijos. Įveikę daug įvairiausių užduočių, viktorinos nugalėtojais tapo Kauno T. Skaityti toliau…

Dievo Gailestingumo sekmadienis parapijoje

Balandžio 7d. mūsų parapijoje iškilmingai minėjome Dievo Gailestingumo sekmadienį. Ta proga dėkojome Viešpačiui  eidami procesijoje už mums teikiamas gailestingumo malones ir meldėme pasauliui taikos, karų pabaigos, mūsų parapijos bendruomenei susivienijimo šventosiose Mišiose, kad augtume tarpusavio vienybės ir meilės dvasioje. Meldėme, kad rūpesčiuose ir varguose paskendę žmonės patirtų gyvo tikėjimo džiaugsmą Skaityti toliau…