Garbingas Kunigo Mindaugo Pukščio jubiliejus

Sekmadienį, rugsėjo 18d. mūsų parapijos bendruomenė nuoširdžiai sveikino kunigą Mindaugą Pukštį garbingo 50-ties metų jubiliejaus proga.Po sumos Šventųjų Mišių , pianistė Ieva Dūdaitė atliko muzikinę sveikinimo programą,kurioje skambėjo F.Šopeno,Y.Tierseno ir jos pačios sukūrti kūriniai . Sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas ,Carito vadovė Danutė Matulaitienė ir kiti bendruomenės organizacijų Skaityti toliau…

Registracija į vaikų pasiruošimą Pirmos Komunijos Sakramentui

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje nuo rugsėjo 1 d. pradedama registracija į vaikų pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Darbo dienomis registruojama parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. Sekmadieniais registruojama bažnyčioje II aukšte, Alfa kurso patalpose nuo 11 iki 13 val. Į Pirmosios Komunijos pasiruošimo pamokėles priimami vaikai, iki 2023 sausio mėnesio sulaukę 10 metų. Pamokėlės vyks parapijos salėje:    Pirmadieniais: 16-17 Skaityti toliau…

Registracija į jaunuolių pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui registracija pradedama rugsėjo 1 d. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais bažnyčios II aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val. Registruojami jaunuoliai nuo 15 metų ir vyresni. Pamokos vyks antradieniais arba ketvirtadieniais 16-17.30 val. Šventosios Mišios jaunuoliams vyks sekmadieniais 10 val. Jose, ar Skaityti toliau…

Registracija į suaugusių žmonių pasiruošimą sakramentams

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje suaugusių žmonių tikėjimo pagilinimo ir pasiruošimo Sakramentams programa „Ateikite ir pamatysite“ pradedama spalio 5 d. 19 val. parapijos salėje. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais parapijos bažnyčioje antrame aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val.  Pagal šią programą galėsite pasiruošti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Skaityti toliau…

ŠILINĖS: 2022 m. didžiųjų ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidų programa ir pamaldos (rugsėjo 7–15 d.)

KARALIENE TAIKOS, MELSKIS UŽ MUS. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA. Piligrimų eisenos į ŠiluvąRugpjūčio 28 d., sekmadienis 9 val. Piligrimų eisenos  į Šiluvą nuo Dubysos ir Tytuvėnų.12 val. iškilminga Eucharistija Bazilikoje. Rugsėjo 6 d., antradienis Meldžiamės už Šiluvos parapiją ir atvykstančius piligrimus 17. 30 val. Iškilminga Valandų liturgija (Vakarinė).18 val. Atlaidų pradžios šv. Skaityti toliau…

Kristaus Atsimainymo atlaidai parapijoje

Rugpjūčio 7 dieną mūsų parapijoje buvo švenčiami Kristaus Atsimainymo atlaidai.Jų metu homiliją skaitė ir procesijai vadovavo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas.Po Šventųjų mišių aukos jis papasakojo susirinkusiems apie mūsų parapiją pasiekusius varpus ir ateities tikslą pradėti statyti varpinę, kurios projektas jau yra paruoštas. Rugsėjo mėnesyje visi galės pamatyti kaip atrodys mūsų Skaityti toliau…

Parapijos Vaikų Vasaros stovykla

2022 m. Rugpjūčio 8 – 12 d. parapijos vargonininkas, jaunimo vadovas bei katechetas Vytautas kartu su Kauno Pal. J. Matulaičio parapijos katechete Sandra bei jungtine jaunimo savanorių komanda organizuoja mūsų parapijos vaikų dienos stovyklą „Nerk į tikėjimo ir draugystės jūrą! ’22“. Dėl sudėtingos pasaulinės situacijos ir esant dideliam parapijos patalpų Skaityti toliau…