Choras „Lumen”

Sekmadieniais ir kitomis švenčių dienomis tikinčiuosius džiugina parapijos choro giedamos giesmės.
Kauno Šventosios Dvasios parapijos mišrus Sumos choras gyvuoja nuo 1994 metų.

Choristai – Šilainių bendruomenės nariai, kai kurie dalyvauja net šeimomis.
Per 15 metų choro atliekamos giesmės ne kartą skambėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje, Kristaus Prisikėlimo, Jėzuitų, o tai pat Ežerėlio, Vilkijos, Šiluvos, Tytuvėnų, Skiemonių ir Pivašiūnų bažnyčiose. Choras dalyvavo Eucharistiniame kongrese, J. Naujalio 130 jubiliejiniame muzikos festivalyje Raudondvaryje ir du metus festivalyje „Cantate Dominum”.
Choras atlieka ne tik religinę muziką. Ne kartą dainavo Kauno Dainų šventėse, 2003 m. dalyvavo pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.

Repeticijos vyksta antradieniais nuo 16 val. (moterys) ir nuo 18 val. (vyrai), sekmadieniais nuo 10 val.
Choro vadovė Dalė Jurkonienė. Tel. 8 611 24767. El. paštas: dale.jurkoniene@gmail.com

Kviečiame prisijungti!