Naujųjų Metų šv. Mišių tvarka

Gruodžio 31 d. 18 val. šv. Mišios bus aukojamos padėkos už praėjusius metus intencija, dėkojant už visas Dievo dovanas ir palaiminimus. Sausio 1 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Dievo gimdytojos iškilmę. Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka: 8, 10, 12 ir 18 va. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Adventas Šilainių mokyklose

Kiekvienais metais Šilainių mokyklų moksleiviai Advento  metu stengiasi dalyvauti įvairiuose pasiruošimo Šv. Kalėdoms projektuose.Švento Kazimiero, (Sargėnų) progimnazijos mokyklos bendruomenė pasikvietė kunigą Sigitą Jurkštą pašventinti  adventinio vainiko ir papasakoti apie Advento papročius. O vakarui atėjus visa mokykla pakvipo kepamų kūčiukų  kvapu. Jaukiai bendraudami moksleiviai ir jų tėveliai ruošė dovanėles Sargėnų vienišiems Skaityti toliau…

Savaitgalis su Šventąja Dvasia.

Gruodžio 13 d. Šventosios Dvasios parapijos  trisdešimt vienas Alfa kurso dalyvis išvyko į  visų Lietuvos tikinčiųjų lankomą vietą-Šiluvą. Čia šv. Jono Pauliaus II namuose vyko Šventosios Dvasios pažinimo savaitgalis. Kunigas Gintaras Blužas pravedė konferenciją apie tai, kas yra Šventoji Dvasia ir kaip Ji veikia. Jis akcentavo, kad būnant nuodėmės tamsoje  Skaityti toliau…

Kalėdinis labdaros renginys „Kalėdų dovanojimo džiaugsmas”

Gruodžio 29 d. (sekmadienį) 13.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Carito rėmėjus ir geradarius. Po Šv. Mišių Šilainių parapijos Caritas kviečia visus į Kalėdinį labdaros renginį “Kalėdų dovanojimo džiaugsmas”, skirtą tėvų globos netekusiems vaikams; daugiavaikėms ir neįgalius vaikus auginančioms bei socialiai remtinoms šeimoms; neįgaliesiems; senjorams; sergantiems lėtinėmis ligomis ir Skaityti toliau…

Advento pradžia Milikonių progimnazijoje

Gruodžio 2 d. popietę jau tradiciškai Milikonių progimnazijos bendruomenė rinkosi mokytojų kambaryje į artėjančių šv. Kalėdų laukimą kasmet įprasminantį Adventinio vainiko palaiminimą. Tikybos mokytoja Daiva Kunskienė, pradinių klasių mokytoja Jurga Čepkutė bei jos vadovaujamo jaunučių vokalino ansamblio vaikučiai pradžiugino savo miela programėle. Šventosios Dvasios parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas palaimino Adventinį Skaityti toliau…

Adventas mūsų parapijoje

Nuo gruodžio 1 d. sekmadienio prasideda Adventas. Tai lotyniškas žodis, reiškiantis „atėjimą”. Taigi per Adventą ruošiamės šv. Kalėdų šventei – pirmojo Kristaus Atėjimo prisiminimui, bet ne tik. Adventu ruošiamės ir Jėzaus paskutiniam atėjimui laikų pabaigoje teisti pasaulio. Todėl Adventas – tai susikaupimo metas, tarsi rekolekcijos, dvasinės pratybos, kuriomis siekiame pasiruošti Skaityti toliau…

Padėkos Kristui Karaliui šlovinimo vakaras

Lapkričio 22d. penktadienį po sunkios darbo savaitės daugelis parapijos tikinčiųjų skubėjo į bažnyčią. Juos visus sukvietė Švenčiausiame Sakramente esantis Jėzus ir jaunimo grupė, kuri paruošė padėkos Kristui Karaliui šventinę adoracijos programą .Joje kiekvienas galėjo šlovinimo giesmėmis, maldomis, mąstymu ir kontepliacija tyloje įsijungti į maldos vakarą. Kunigas Mindaugas Pukštys pakvietė tikinčiuosius Skaityti toliau…