Gruodžio 31 d. 18 val. šv. Mišios bus aukojamos padėkos už praėjusius metus intencija, dėkojant už visas Dievo dovanas ir palaiminimus.

Sausio 1 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Dievo gimdytojos iškilmę. Šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka: 8, 10, 12 ir 18 va.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Categories: Naujienos