Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje (vitae spiritualis ianua), vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš  Gimtosios nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas”

Besiruošantys vaiko krikštui tėvai  ar  krikštatėviai privalo atvykti į parapijos raštinę suderinti Krikšto datą ir laiką.

Vaikai sulaukę 7 metų amžiaus ,jaunuoliai ar suaugę neturintys Krikšto sakramento privalo lankyti pasiruošimo Sakramentams programas ir tinkamai pasiruošti Sakramento priėmimui.

Raštinė  dirba:  9.00-13.00 ir 15.00-17.30 val.):

Milikonių g. 18, 48276 Kaunas,
Tel.: (37) 268894,
El. paštas: info@silainiuparapija.lt