Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje (vitae spiritualis ianua), vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas”

Besiruošantys vaiko krikštui tėvai ir krikštatėviai privalo sudalyvauti pasiruošimo krikštui susitikime.

Norėdami susitarti Santuokos datą ir laiką, kreipkitės į parapijos raštinę (darbo dienomis 9.00-13.00 ir 15.00-17.30 val.):

Milikonių g. 18, 48276 Kaunas,
Tel.: (37) 268894,
El. paštas: info@silainiuparapija.lt

Pasiruošimo krikštui paskaitėlę veda:

Katechetė: Ema Marcinkevičienė,
Tel.: 8 674 71847,
El. paštas: emamarcinkeviciene@gmail.com