1,2 % pajamų mokesčio parama

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų paremti parapiją – skirti jos veiklai dalį (iki 1,2 proc.) per mokestinį laikotarpį (t.y. 2019 metus) gautų pajamų mokesčio (1,2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys.

Prašymo pildymas bažnyčioje ar parapijos raštinėje
Formą galite gauti ir užpildyti bažnyčioje prie zakristijos sekmadieniais po kiekvienų šv. Mišių arba atėję į parapijos raštinę jos darbo laiku –
darbo dienomis 9.00-13.00 ir 15.00-17.30 val. 

Pildydami bažnyčioje ar raštinėje gausite ir voką su adresu bei pašto ženklu. 

Parapijos raštinės adresas:
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas,
Tel.: (37) 268894,
El. paštas: info@silainiuparapija.lt

Prašymo pildymas internetu
Taip pat galite užpildyti „FR0512 versija 04” formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijunti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512_4 formą.
Atsidarius savo sąskaitų aptarnavimo lauką pasirinkimuose ieškokite: e-paslaugos → VMI deklaravimo sistema → EDS → Paramos skyrimas → Forma pildymui (0512 v.4)

Prašymo pildymas ranka
Atsispausdinkite šių metų formą: FR0512(4).pdf
– Pildydami ranka naudokitės juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu.
– Rašykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
– Skaičiai ir raidės turi būti tiksliai įrašyti į jiems skirtą laukelį, nepažeidžiant linijų.
– Brūkšneliai tarp raidžių ir skaičių rašomi atskirame langelyje.
– Jums reikia užpildyti šiuos laukus:

(1) Asmens kodas,

(2) Telefonas,

(3V) Vardas,

(3P) Pavardė,

(4) Adresas (pirma gatvė, namo ir buto numeris, paskui miestas), kuriuo gyventojas pageidauja gauti korespondenciją.

(5) Mokestinis laikotarpis (įrašykite praėjusius metus, t.y. 2019),

(6S) Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams (pažymėkite X),

(8) Papildomų lapų skaičius, kai prie prašymo pridedami užpildyti jo papildomi lapai FR0512P arba nulis (0), kai papildomi lapai nepridėti.

(E1) Gavėjo tipas (įrašykite 2),

(E2) Gavėjo identifikacinis numeris (įrašykite 192057513),

(E3) Mokesčio dalies paskirtis (įrašykite ŠV. DVASIOS PARAPIJAI),

(E4) Mokesčio dalies dydis (įrašykite 1,20 arba mažiau, jei norite dalį skirti ir kitiems gavėjams),

(E5 – pildoma, jei pageidaujama skirti mokesčio dalį ilgiau kaip vienerius metus) Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio, t. y. paskutinio mokestinio laikotarpio, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. (pvz. 3 metus – iki 2021bet ne ilgiau, kaip 5 metus)

– Užpildytą ranka formą išsiųskite registruotu laišku žemiau nurodytu adresu (viename voke gali būti tik vieno asmens užpildyta forma):
VMI Deklaracijų tvarkymo skyrius
Neravų g. 8,
66257 Druskininkai

Ant voko būtinai savo ranka užrašykite ir savo vardą, pavardę bei adresą.

– Užpildytą ranka formą taip pat galite nunešti į artimiausią Jums VMI skyrių. Su savimi turėti asmens dokumentą.

Parama banko pavedimu

Parapijos atsiskaitomoji sąskaita:
AB „Swedbank” LT 797300010002257764,
Juridinio asmens kodas: 192057513.

Bažnyčios statybos darbai

Kaune, Šilainių mikrorajone, ant Milikonių kalno iškilusi Šventosios Dvasios bažnyčia reikalinga kiekvieno geros valios krikščionio paramos. Galima pasidžiaugti, kad statybos darbai eina į pabaigą. Toliau lieka atlikti šiuos darbus: suolų ir klausyklų gaminimas, koplyčios langų keitimas, varpinės bokšto statyba ir kt.

Nors nemažai nuveikta, dar laukia daug svarbių darbų. Tad kviečiame savo auka prisidėti prie Kauno Šventosios Dvasios parapijos bažnyčios darbų užbaigimo.
Dėkojame už Jūsų aukas ir meldžiamės už Geradarius.

Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. monsinjoras Augustinas Paulauskas