Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24)

2020 m. gruodžio 15 d. Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Skaityti toliau…

Vyskupo Eugenijaus Bartulio naujo kalendoriaus pristatymas

Antrąjį advento sekmadienį mūsų parapiją aplankė Jo Ekscelencija Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis. Sumos šv. Mišių aukos homilijoje komentuodamas liturginius šv. Rašto tekstus susirinkusius parapijiečius kvietė sutikti ateinantį Kristų ne tik Kalėdų šventėse, bet ir kiekvieną, dieną išgyvenant gydančio ir išganančio Viešpaties artumą. Linkėdamas vilties ir drąsos einant tikėjimo keliu suteikė Skaityti toliau…

Būkite budrūs: parapijos atstovai kalėdaičių po namus nenešioja

Išgirdome parapijiečių klausimų dėl asmenų, kurie vaikšto po namus ir prisistato parapijos atstovais bei siūlo įsigyti kalėdaičių. Tokie asmenys dažniausiai nori pasipelnyti, jų parapija nesiuntė. Taip pat neturime žinių, kad kitos parapijos užsiimtų panašia veikla. Kalėdaičių įsigijimas yra ir lietuviškos tradicijos dalis, ir būdas pasakyti artimui gerų žodžių (lotyniškai „benedicere” Skaityti toliau…

Kalendoriaus pristatymas

Š.m. gruožio 6 d. (sekmadienį) Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčioje  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po 12.00 val. šv. Mišių pristatys 2021 m. MARIJA, GLOBOK EUROPĄ kalendorių. Popiežiaus Pranciškaus paraginti kasdien skaityti ir gyventi Dievo žodžiu, taip pat kviečiame įsigyti nuotraukomis iš šv. Žemės iliustruotą penkių knygų rinkinį “Evangelija kasdien”.               

Carito žvakelės: „Gerumas mus vienija”

Iki Gruodžio 31 dienos vyksta tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose. „Adventiniu laikotarpiu kviečiame visus stabtelėti ir pagalvoti  apie tuos žmones, kurie kenčia nuo fizinių ir dvasinių nepriteklių. Skaityti toliau…

Advento pradžia ir kalėdaičiai

Adventas yra susikaupimo, pasiruošimo šv. Kalėdoms – žmonijos Išganytojo Jėzaus Kristaus gimtadieniui metas. Todėl jo metu tikintieji raginami susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, neapleisti maldos, pasninko (Bažnyčia ragina visais metų penktadieniais susilaikyti nuo mėsos, tačiau kiekvienas krikščionis yra laisvas pasninkauti ir uoliau, ypač gavėnios, advento metu), gailestingumo darbų, Eucharistijos ir Išpažinties Skaityti toliau…

Maldos ir šlovinimo vakaras

Baigiant liturginius metus, prieš Kristaus Karaliaus šventę, parapijos jaunimas kaip ir kiekvienais metais pakvietė į maldos ir šlovinimo vakarą. Įžangos šventąsias Mišias aukojo kun. Sigitas Jurkštas. Po Eucharistijos liturgijos buvo išstatytas Švč. Sakramentas. Adoracijos metu buvo dėkojama Dievui už visas patirtas malones ir prašoma, jog Dievas ir toliau laimintų parapijos Skaityti toliau…

Pranešame dėl šv. Mišių užsakymo nuotoliniu būdu

Gerbiami  parapijiečiai, jeigu neturite galimybės šiuo karantino metu užsakyti šv. Mišių jūsų pageidaujama intencija atvykę į bažnyčią, tai padaryti galite nuotoliniu būdu, pervesdami auką į parapijos sąskaitą. Būtina įvardinti jūsų aukos paskirtį – intenciją už gyvus asmenis ar už mirusius. Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijaParapijos sąskaita: AB “Swedbank” LT 797300010002257764Juridinio asmens kodas: 192057513.