Antrąjį advento sekmadienį mūsų parapiją aplankė Jo Ekscelencija Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis. Sumos šv. Mišių aukos homilijoje komentuodamas liturginius šv. Rašto tekstus susirinkusius parapijiečius kvietė sutikti ateinantį Kristų ne tik Kalėdų šventėse, bet ir kiekvieną, dieną išgyvenant gydančio ir išganančio Viešpaties artumą. Linkėdamas vilties ir drąsos einant tikėjimo keliu suteikė ganytojišką palaiminimą. Po Eucharistijos liturgijos pristatydamas naują 2021 metų kalendorių bei Šv. Rašto knygas kiekvienai dienai, kvietė parapijiečius visas Viešpaties duodamas mums dienas išgyventi Kristaus teikiamoje malonėje.

Categories: Naujienos