Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu balandžio 14d. (t. y. praeito sekmadienio) visų Šv .Mišių surinktos aukos skiriamos padėti nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms ,o nuo antradienio iki ketvirtadienio imtinai (balandžio 16-18d.) miestuose bei miesteliuose Caritas savanoriai rinks paramą (atkreipti dėmesį ) ilgo galiojimo maisto produktais ,higienos ir buitinės chemijos priemonėmis.

 Mūsų parapijos parama bus renkama irgi visas tris dienas parapijos Raštinėje nuo 9.00 iki 18.30 valandos. Visą tikslesnę informaciją galite rasti bažnyčios gale ir lauke esančiose skelbimų lentose.

Maloniai kviečiame pagal galimybes atsiliepti į šį kvietimą ir pagal galimybes prisidėti savo pinigine auka ar aukščiau išvardintomis priemonėmis.

Ateinantį sekmadienį (balandžio 21d. )  IV –asis Velykų sekmadienis –Gerojo Ganytojo sekmadienis-maldų už pašaukimą diena. Ta intencija  melsime Viešpatį jo vynuogynui darbininkų ,o rinkliava skiriama Kauno Kunigų seminarijos ir Kauno Arkivyskupijos institucijų išlaikymui.

Categories: Skelbimai