Bažnyčios gale įrengtoje knygų lentynoje galite pasiimti į namus paskaityti krikščionišką knygą.

Perskaičius ją reikėtų grąžinti.

Taip pat galite atnešti perskaitytų krikščioniškų knygų ir pasidalinti jomis su kitais jas paliekant lentynoje.

Knygų lentyna – bibliotekėlė bažnyčioje atsirado Kauno Milikonių progimnazijos tikybos mokytojos Daivos Kunskienės iniciatyva bei entuziastingai pritarus klebonui Žydrūnui Paulauskui. Mokytoja ir penktų klasių mokiniai padovanojo parapijai daugiau kaip 120 krikščioniškos tematikos knygų.