Suaugusiųjų ruošimas Sakramentams Kauno Šventosios Dvasios parapijoje

Kauno miesto parapijose ir dekanatų centruose vyksta suaugusiųjų katechezės programa „Ateikite ir pamatysite“.  Šioje programoje dalyvauja visi suaugusieji, kuriems parapijoje reikalingas katechetinis ugdymas:  tėvai vaikų, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai;  Suvirtinimui , suaugusieji, besiruošiantys Krikštui ir kitiems Įkrikščioninimo sakramentams (jiems ši programa tampa Krikšto katechumenatu);  sutuoktiniai, kurie įsipareigojo pasirengti Sutvirtinimo sakramentui Skaityti toliau…

Registracijos Sutvirtinimo Sakramentui tvarka

Ruoštis Sutvirtinimo Sakramentui priimami jaunuoliai sulaukę 15 metų amžiaus ir vyresni. Užsiėmimai vyks kartą per savaitę: Antradieniais 16:00 – 17:30; Ketvirtadieniais 16:00 – 17:30. Sekmadieniais 10 val. bažnyčioje aukojamos Šventosios Mišios, skirtos jaunimui, kuriose privaloma dalyvauti. Bendras tėvų informacinis susirinkimas vyks rugsėjo 26 d. (sekmadienį) po 10 val. šv. Mišių bažnyčios Skaityti toliau…

Registracijos Pirmajai Komunijai tvarka

Registracija vyks iki rugsėjo 26 d. Dėmesio! Šių metų pasiruošimui registruojami vaikai, gimę iki 2011 m. gruodžio 31 d. Registruotis galima internetu arba šiokiadieniais nuo pirmadienio iki penktadienio parapijos raštinėje. 10 – 13 val ir 15 – 17.30. Pirmosios Komunijos pamokėlė vyks vieną kartą per savaitę pasirinktu laiku: Pirmadieniais 16 – 17 val.  ir Skaityti toliau…

Dėl kunigo iškvietimo pas ligonį

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas ne vien mirštantiems, bet dar labiau – norintiems pasveikti, arba prieš rizikingą operaciją. Geriausia kunigą iškviesti tuomet, kai ligonis dar yra sąmoningas, pasiruošęs išpažinčiai ir galintis priimti šv. Komuniją. Artimieji turėtų paaiškinti, kad tai nėra paskutinis patepimas prieš mirtį, bet Dievo maldavimas stiprinti sveikatą, padėti pakelti Skaityti toliau…

Maldos akcija už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą

Krikščioniškos bendruomenės kviečia į akciją „Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą“. Šiuo laikotarpiu kviečiame kiekvieną dieną melstis specialia malda, o penktadieniais maldą jungti su pasninku ir gailestingumo darbais. Bendroje maldoje vienytis interneto pagalba raginamos bendruomenės, parapijos ir maldos grupės. Kviečia akcijos iniciatyvinė grupė (daugiau kaip 20 krikščioniškų bendruomenių Skaityti toliau…