Gavėnios pradžia-Pelenų diena

Vasario 14 d.( ateinantį trečiadienį) –Pelenų diena. Gavėnios pradžia. Tai 40 dienų trunkanti kelionė pasirengti Šv. Velykoms .Gavėnios liturgija tiek Krikštui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius ir atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka  nuo Pelenų trečiadienio iki Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Pelenų trečiadienį Šv. Mišios mūsų bažnyčioje: Skaityti toliau…

Pasaulinė ligonių diena

      VASARIO 11d.(sekmadienis) – PASAULINĖ  LIGONIŲ DIENA Šv. Mišios bus aukojamos šventadienio tvarka.Kviečiame parapijos tikinčiuosius pasimelsti už ligonius, už juos slaugančius ir gydančius asmenis. Esant galimybei aplankyti juos namuose ar ligoninėje. Ligoniui prašant padėti jam susitikti su kunigu ir gauti reikiamus sakramentus.

Jėzaus paaukojimo Dievui diena-Grabnyčios

Vasario 2 diena (penktadienis)- Grabnyčios. Jos primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus gimimo, Juozapas ir Marija atnešė jį kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Pasak dvasininkų, ši auka vėliau išsiskleidžia Viešpaties kančios, mirties ir Prisikėlimo slėpinyje. Per Grabnyčias šventinamos žvakės simbolizuoja Kristų, Jo pergalę prieš mirtį Skaityti toliau…

Šventų Mišių laikas užbaigiant senus ir pasitinkant Naujus metus.

Gerb. parapijiečiai, pranešame, kad š.m gruodžio 31d.(sekmadienis) minėsime Šventąją šeimą:. Jėzų, Mariją ir Juozapą. Šventosios Mišios šventadienio tvarka. 8.00-9.30-11.00-12.00 ir  Padėkos už praėjusius metus Šv.Mišios18.00 val. 2024m sausio1d. Švč.Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos diena ir Taikos diena. Šventosios Mišios mūsų bažnyčioje šventadienio tvarka. Kviečiame visus pradėti Naujus Metus šlovinant Viešpatį malda Skaityti toliau…

Advento rekolekcijos

Gerb. parapijiečiai, gruodžio 16d (šeštadienį) 17.30 susitaikinimo malda pradėsime Advento rekolekcijas. Jose dalyvaus ir prieškalėdines išpažintis klausys kunigai svečiai.Sekmadinio Šventosiose Mišiose savo homilijomis mus džiugins gerai žinomas ir gerbiamas kunigas Artūras Kazlauskas. Kviečiame visus maldoje ruoštis Šv.Kalėdoms ir aktyviai dalyvauti Advento rekolekcijose .

Išgyvenant Advento laikotarpį

Mieli parapijos tikintieji, pradėjome Adventą ,o kartu ir Naujus Liturginius metus. Sekmadienį buvo pašventinti Kalėdaičiai-plotkelės. Jų bus galima įsigyti visą Advento laikotarpį. Svarbiausia-nepamirškime pagrindinės Advento minties-budėjimo ir laukimo. Raskime  nors  truputi daugiau laiko sau. Daugiau dėmesio skirkime vidiniam susitelkimui, maldai, Šv. Rašto skaitymui ir apmąstymui, artimo meilės ,gailestingumo darbams .Nepamirškime Skaityti toliau…