Šv.Jono Krikštytojo Gimimas.Arkivyskupijos dangiškojo globėjo diena

2024 m. birželio 24 d., pirmadienis 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiame Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę ir arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebruoja arkivyskupijos kunigai. Dėkojame Dievui už ganytojus ir visą arkivyskupijos bendruomenę, jos šeimas, jaunimą, parapijų, institucijų ir organizacijų tarnautojus. Šią dieną Skaityti toliau…

Miesto Misijų Savaitės renginiai

Kauno arkivyskupijos kurija, artėjant Šv. Jono Krikštytojo iškilmei, kaip ir kasmet organizuoja Miesto Misijų Savaitės renginius. Birželio 18d-23 dienomis, kauniečiams  jau žinomi ir pamėgti susitikimai-pokalbiai kavinėje su kunigais, taip pat visiems atviri (ir nemokami) koncertai arkivyskupijos kiemelyje bei maldos vakarai Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje su šlovinimo giesmėmis. Daugiau informacijos Skaityti toliau…

Svarbi informacija birželio mėnesiui prasidedant

Baigiasi dar vieni katechetiniai metai mūsų parapijoje. Gražus būrys mūsų parapijos jaunuolių ir suaugusiųjų Sekminių išvakarėse jau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Pabaigos link artėja ir Vaikų Pirmos Šv. Komunijos šventės. Prasideda vasara. Todėl norime atkreipti dėmesį, kad nuo ateinančio sekmadienio šiek tiek keičiasi  sekmadienio Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje. Jos vėl Skaityti toliau…

Švęskime titulinius mūsų parapijos atlaidus-Sekmines!

„Šventoji Dievo Dvasia, mes meldžiame Tave ;uždeki ugnį širdyse šventosios meilės liepsnomis visiems laikams.” Mieli parapijiečiai, jau šiandien, t.y. gegužės 18d. (šeštadienio) vakaro Šventosiomis Mišiomis pradedame titulinius mūsų parapijos atlaidus-Sekmines. 18val. Šventų Mišių metu, vyskupas Saulius Bužauskas teiks sutvirtinamiesiems Sutvirtinimo Sakramentą. Užtarkime visus juos malda, kad gavę Šventosios Dvasios dovanas, Skaityti toliau…

Maldoje ruoškimės Sekminių šventei

Nuo gegužės 10 dienos, penktadienio, kviečiame melstis Sekminių noveną. Devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai:Sekminių himnas (giedamas arba kalbamas)DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*žemės klystkelius nušviesk.Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *mūsų dvasią atgaivink!Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *mielas atgaivintojas.Darbuose Skaityti toliau…

Lietuvos Vyskupų konferensijos skelbimas

Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu balandžio 14d. (t. y. praeito sekmadienio) visų Šv .Mišių surinktos aukos skiriamos padėti nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms ,o nuo antradienio iki ketvirtadienio imtinai (balandžio 16-18d.) miestuose bei miesteliuose Caritas savanoriai rinks paramą (atkreipti dėmesį ) ilgo galiojimo maisto produktais ,higienos ir buitinės chemijos priemonėmis.  Mūsų Skaityti toliau…

Dievo Gailestingumo sekmadienis

2 Kor 1,3-4 Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas,kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami. Mieli broliai ir sesės Kristuje. Ateinantį sekmadienį, t,y. balandžio 7d. mūsų bažnyčioje bus švenčiamas Dievo Skaityti toliau…

1,2 proc. pajamų mokesčio parama

Gerb. parapijiečiai, nuoširdžiai dėkojame visiems praeitais metais skyrusiems valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio1,2 proc. paramą mūsų parapijai.Kviečiame tikinčiuosius ir šiais metais paremti mūsų parapiją skiriant jai 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.Primename,kad norintys tai gali padaryti iki 2024m.gegužės 2d.Ši Jūsų finansinė parama-labai reikšminga: šiemet bus keičiami ir Skaityti toliau…