2 Kor 1,3-4
 Tebūna palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas,kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami.

Mieli broliai ir sesės Kristuje. Ateinantį sekmadienį, t,y. balandžio 7d. mūsų bažnyčioje bus švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis.Šventosios Mišios šventadienio tvarka. Iškilmingos Šventosios Mišios su procesija 12.00 val.Kviečiame visus dalyvauti.

Categories: Skelbimai