Kas yra Santuokos sakramentas?

Tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti.

Kokių dokumentų reikia Santuokai bažnyčioje?

• Krikšto liudijimo-laisvo stovio pažymos iš tos bažnyčios, kurioje žmogus pakrikštytas (dokumentas galioja iki 6 mėn);
• Pažymos apie išklausytus pasirengimo Santuokai kursus;
• Asmens dokumentų;
• Leidimo tuoktis už parapijos ribų (iš savo gyvenamosios parapijos klebono, jei santuokai nepasirenkama nė viena iš abiejų sužadėtinių gyvenamų parapijų).

Kad santuokinė sąjunga turėtų tvirtus ir pastovius žmogiškus bei krikščioniškus pagrindus, ypač svarbus yra pasirengimas Santuokai, kuris visada prasideda dar tėvų namuose vaikų ugdymu šeimai.

Ar norint tuoktis reikia būti priėjus Sutvirtinimo ir kitų sakramentų?

Bažnyčia reikalauja, kad katalikai, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, jeigu nėra didelių nepatogumų, iki Santuokos sudarymo jį priimtų. Be to, prieš priimant Santuokos sakramentą, dera atlikti išpažintį iš viso gyvenimo. Taip pat rekomenduojama, kad Santuoka vyktų kartu su šv. Mišiomis, kurios yra krikščionių gilios vienybės su Kristumi ir tarpusavyje ženklas.

Norėdami susitarti Santuokos datą ir laiką, kreipkitės į parapijos raštinę (darbo dienomis 9.00-13.00 ir 15.00-17.30 val.):

Milikonių g. 18, 48276 Kaunas,
Tel.: (37) 268894,
El. paštas: silainiubaznycia@yahoo.com