Išgirdome parapijiečių klausimų dėl asmenų, kurie vaikšto po namus ir prisistato parapijos atstovais bei siūlo įsigyti kalėdaičių. Tokie asmenys dažniausiai nori pasipelnyti, jų parapija nesiuntė. Taip pat neturime žinių, kad kitos parapijos užsiimtų panašia veikla.

Kalėdaičių įsigijimas yra ir lietuviškos tradicijos dalis, ir būdas pasakyti artimui gerų žodžių (lotyniškai „benedicere” – „gerai kalbėti” – reiškia palaiminti). Kalėdaičio laužymas simbolizuoja šeimos narių vienybę ir pasiaukojimą dėl kito. Kalėdaičiai parapijoje yra pašventinami, tačiau tai nėra tas pats, kas šv. Komunija, kurioje Jėzus pagal Bažnyčios tikėjimą yra tikrai ir realiai esantis. Kalėdaičiai yra tik pašventinta duona.

Taip pat kalėdaičių įsigijimas yra proga paremti savo bažnyčią. Aukos už kalėdaičius sudaro ženklią dalį parapijos metinių pajamų.

Todėl kviečiame išsaugoti šią tradiciją – įsigyti kalėdaičių ateinant į parapijos namus ir savo auką patikint bažnyčiai, o ne apgaulingiems prekeiviams.

Categories: Naujienos