Baigiant liturginius metus, prieš Kristaus Karaliaus šventę, parapijos jaunimas kaip ir kiekvienais metais pakvietė į maldos ir šlovinimo vakarą. Įžangos šventąsias Mišias aukojo kun. Sigitas Jurkštas. Po Eucharistijos liturgijos buvo išstatytas Švč. Sakramentas. Adoracijos metu buvo dėkojama Dievui už visas patirtas malones ir prašoma, jog Dievas ir toliau laimintų parapijos bendruomenės gyvenimą. Maldoje buvo prisiminta šiuo metu pasaulį sukausčiusi pandemija, sergantys žmonės bei medikai.  Adoracija bažnyčioje vyko laikantis visų saugumo reikalavimų, dėvint kaukes, išlaikant nustatytus atstumus tarp maldininkų. Maldos vakaras buvo transliuojamas per Kauno Šventosios Dvasios parapijos puslapį facebook paskyroje ir per parapijos tinklalapį.

Categories: Naujienos