Gruodžio 24 d. Bernelių (Piemenėlių) šv. Mišios ir prakartėlės pašventinimas bus 22.00 val. Kalėdų pirmąją ir antrąją dienomis šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka:

 8.00, 10.00, 12.00 ir  18 .00val.

Dėmesio:  pirmą ir antrą Kalėdų dieną Šv .Mišių vaikams  nebus. Kviečiame vaikus su tėveliais jungtis į 10.00 val. jaunimo Šv. Mišias.

Categories: Naujienos