Lapkričio 22d. penktadienį po sunkios darbo savaitės daugelis parapijos tikinčiųjų skubėjo į bažnyčią. Juos visus sukvietė Švenčiausiame Sakramente esantis Jėzus ir jaunimo grupė, kuri paruošė padėkos Kristui Karaliui šventinę adoracijos programą .Joje kiekvienas galėjo šlovinimo giesmėmis, maldomis, mąstymu ir kontepliacija tyloje įsijungti į maldos vakarą. Kunigas Mindaugas Pukštys pakvietė tikinčiuosius apmastyti krikščioniško gyvenimo prasmę. Žvelgti į kryžių ir suprasti, kad tikroji meilė yra visiško atsidavimo kitam meilė. Sutvirtinamieji, kartu su savo tėveliais iškilmingai pasirašė pažadą atsakingai ruoštis Sutvirtinimo Sakramentui. Klebonas kun .Žydrūnas Paulauskas Šv ,Mišių homilijoje padėkojo visiems parapijiečiams už vieningumą  trokštant bendruomenės dvasinės gerovės. Jis pasveikino sumos chorą ir jaunimo šlovinimo grupę su jų globėjos Šv. Sicilijos švente ir pakvietė Lapkričio 23 d. pratęsti adoraciją jungentis  į pasaulinę  Popiežiaus Pranciškaus organizuojama Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Alfa kurso grupės dalyvės  visus  sušalusius ir praalkusius pavaišino šiltu maistu ir gardžia arbata.

Categories: Naujienos