Kovo 16d ir 17d. mūsų parapijoje vyko susitaikinimo pamaldos ir sekmadienio rekolekcijos.

Artėjant Kristaus Prisikėlimo šventei kiekvienas krikščionis prieš tai savo mintimis ir širdimi turi išgyventi Kančios istoriją.  Įvertinti kokia kaina Prisikėlimo pergalė buvo pelnyta. Gavėnios metas ir kviečia mus atsistoti kryžiaus papėdėje ir paklausti savęs ,kiek aš  ir mes visi prisidėjome  prie to blogio, kuris tokia kaina turi būti atpirktas? Nė vieno iš mūsų nuodėmės nėra mažos ar nereikšmingos. Menkinti savo nuodėmes reiškia menkinti save kaip Dievo kūrinį. Menkinti savo nuodėmes reiškia menkinti Dievo atlaidumą, menkinti Dangiškojo Tėvo meilę. Tokiomis mintimis mūsų parapijoje sekmadienio rekolekcijose dalinosi kunigas svečias iš Vilniaus vyskupijos  Vidmantas Rudokas.  Jis kvietė tikinčiuosius nuoširdžiai atsiprašyti Viešpaties už parodytą nemeilę  tiek Dievui ,tiek artimui.. Jėzus ir atėjo tam, kad savyje sutaikintu mus su Dangiškuoju Tėvu ir suvienytu mus kaip brolius ir seses savo įkurtoje Bažnyčioje. Džiaugiamės, kad daug parapijos tikinčiųjų pasinaudojo proga Susitaikinimo pamaldose ir sekmadienio rekolekcojose atlikti Velykinę išpažintį ir atvira širdimi laukti Viešpaties pergalės šventės-Velykų.

Categories: Naujienos