Registracija į jaunuolių pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje jaunuolių pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui registracija pradedama rugsėjo 1 d. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais bažnyčios II aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val. Registruojami jaunuoliai nuo 15 metų ir vyresni. Pamokos vyks antradieniais arba ketvirtadieniais 16-17.30 val. Šventosios Mišios jaunuoliams vyks sekmadieniais 10 val. Jose, ar Skaityti toliau…

Registracija į suaugusių žmonių pasiruošimą sakramentams

Kauno Šventosios Dvasios parapijoje suaugusių žmonių tikėjimo pagilinimo ir pasiruošimo Sakramentams programa „Ateikite ir pamatysite“ pradedama spalio 5 d. 19 val. parapijos salėje. Registracija vyks: darbo dienomis parapijos raštinėje 10-13 ir 15-17.30 val. sekmadieniais parapijos bažnyčioje antrame aukšte, Alfa kurso patalpose 11-13 val.  Pagal šią programą galėsite pasiruošti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Skaityti toliau…

ŠILINĖS: 2022 m. didžiųjų ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidų programa ir pamaldos (rugsėjo 7–15 d.)

KARALIENE TAIKOS, MELSKIS UŽ MUS. PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA. Piligrimų eisenos į ŠiluvąRugpjūčio 28 d., sekmadienis 9 val. Piligrimų eisenos  į Šiluvą nuo Dubysos ir Tytuvėnų.12 val. iškilminga Eucharistija Bazilikoje. Rugsėjo 6 d., antradienis Meldžiamės už Šiluvos parapiją ir atvykstančius piligrimus 17. 30 val. Iškilminga Valandų liturgija (Vakarinė).18 val. Atlaidų pradžios šv. Skaityti toliau…

Kristaus Atsimainymo atlaidai parapijoje

Rugpjūčio 7 dieną mūsų parapijoje buvo švenčiami Kristaus Atsimainymo atlaidai.Jų metu homiliją skaitė ir procesijai vadovavo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas.Po Šventųjų mišių aukos jis papasakojo susirinkusiems apie mūsų parapiją pasiekusius varpus ir ateities tikslą pradėti statyti varpinę, kurios projektas jau yra paruoštas. Rugsėjo mėnesyje visi galės pamatyti kaip atrodys mūsų Skaityti toliau…

Parapijos Vaikų Vasaros stovykla

2022 m. Rugpjūčio 8 – 12 d. parapijos vargonininkas, jaunimo vadovas bei katechetas Vytautas kartu su Kauno Pal. J. Matulaičio parapijos katechete Sandra bei jungtine jaunimo savanorių komanda organizuoja mūsų parapijos vaikų dienos stovyklą „Nerk į tikėjimo ir draugystės jūrą! ’22“. Dėl sudėtingos pasaulinės situacijos ir esant dideliam parapijos patalpų Skaityti toliau…

SINODINIO KELIO LIETUVOJE ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA Įvadas Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias tapo proga susitikimams ir pokalbiams, kuriuose dalyvavo tiek aktyvūs parapijų nariai, tiek ir paribiuose esantys žmonės, pašvęstojo gyvenimo institutai bei katalikiškos organizacijos. Sinodinio kelio eigą kiek trikdė dėl pandemijos įvesti apribojimai bei karas Ukrainoje, tačiau tai nesutrukdė judėti pirmyn. Dažniausiai sinodinio Skaityti toliau…

Džiugi žinia.Varpai jau bažnyčioje.

Parapijos bažnyčia pakonsekruota 2017 metais per Sekmines. Konsekracijos metu arkivysk. Lionginas Virbalas džiaugėsi bažnyčios pastato pašventimu liturgijai, kartu primindamas, kad pastatas be varpinės bokšto nėra pilnai išbaigtas. Po keleto metų yra paruošta varpinės bokšto architektūrinė dalis. Projekto autorius architektas Vytautas Miliūnas. Vyksta statybos leidimo derinimo darbai. Šią savaitę parapiją pasiekė Skaityti toliau…