Parapijos tikintieji pasitiko ir pasveikino naują parapijos kleboną.

2023 08 01d  Kauno Šventosios Dvasios parapijos tikintieji pasitiko ir pasveikino naujai paskirtą parapijos kleboną, monsinjorą Augustiną Paulauską. Jį parapijiečiams pristatė ir priėmimo aktą patvirtino Kauno I dekanato dekanas, kunigas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Šventų Mišių homilijos metu jis papasakojo kokios atsakingos yra parapijos klebono pareigos ir kad labai svarbi yra Skaityti toliau…

Parapijos klebono Žydrūno Paulausko išleistuvės

2023.liepos 30d. parapijos tikintieji gausiai susirinko į Šventąsias Mišias, kurias paskutinį kartą mūsų bažnyčioje aukojo klebonas Žydrūnas Paulauskas.Daug gražių padėkos žodžių išsakė ,o ir ne vieną ašarą nubraukė šį kunigą pamilę žmonės. Palydėdami į naują paskirties vietą ,parapijiečiai linkėjo: Gerb. Kunige, Klebone Žydrūnai,dėkojame Dievui ir Jums, kad per bendrystę kartu Skaityti toliau…

Šiluvos, Švč. Mergelės Marijos draugijos rekolekcijos Šiluvoje

Birželio mėnesio pirmą savaitgalį Kauno Šventosios Dvasios ( Šilainių I ) parapijos, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai dalyvavo dvasinėse rekolekcijose ,kurios vyko Šiluvos Jono Pauliaus II namuose. Programa buvo labai įvairi ir turininga. Kalbėjome Gailestingumo vainikėlį, miško takeliais mąstydami ėjome Kryžiaus kelią, klausėme sesės Pranciškos konferenciją apie Jėzaus širdį Skaityti toliau…

Tikybos mokytojų rekolekcijos Paulių vienuolyne

Birželio 9 – 10 dienomis Šventosios Dvasios parapijos tikybos mokytojos dalyvavo rekolekcijose Paulių vienuolyne. Dvasinį palydėjimą tema „Gyventi tikėjimu” vedė brolis Mykolas. Bendra malda, eucharistija ir liudijimai prasmingai suvienijo, o laikas, skirtas vidiniams apmąstymams, leido pasigilinti į save. Grįžome dvasiškai sutvirtėjusios  ir pilnos  įkvėpimo tolesniems gyvenimo iššūkiams. Mok. Daiva Kunskienė

Pirmos Komunijos šventės parapijoje

Gegužės ir birželio mėnuo visada pilnas vaikų ir jaunuolių klegesio bažnyčioje. Prasideda vaikų Pirmos Komunijos šventės ir Sutvirtinimo diena. Mūsų parapijoje šiais metais pasiruošė ir Pirmą kartą su Viešpačiu susivienijo Švenčiausiame Sakramente 191 vaikas ir 6 suaugę žmonės. Nuo spalio mėnesio  trys katechetės, Laima Ašmenienė, Ligita Anušauskienė ir Ema Marcinkevičienė  Skaityti toliau…

Ypatinga Sekminių Šventė parapijoje

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijai pradedant švęsti Sekminių šventę ir meldžiantis Šventosios Dvasios novena Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pradėjo kanoninę ganytojo vizitaciją parapijoje. Gegužės 24 dieną jis, lydimas sekretoriaus kun.  teol. lic. Vincento Lizdenio ir parapijos klebono kun. Žydrūno Paulausko, aplankė Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, T. Ivanausko progimnazijos  ir Skaityti toliau…

Arkivyskupo K.Kėvalo vizitas Sargėnų Šv.Kazimiero progimnazijoje

 Kaip kiekvieną dieną pradėti su šypsena veide ir geromis mintimis galvoje? Kaip įžvelgti paprastuose dalykuose džiaugsmą ir dėkingumą? Kaip suteikti džiaugsmo kitam? Tai klausimai, kuriuos dažnas užduodame sau… Į juos išmintingai atsakė gegužės 24 d. rytą Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje viešėjęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: „Turime ieškoti, kaip susikalbėti Skaityti toliau…

Šventosios Dvasios Atsiuntimo diena-Sekminės

Gegužės 27d ( sekmadienis)  mūsų parapijoje švenčiami parapijos atlaidai  ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO DIENA –SEKMINĖS Ta proga su vizitu mus aplankys  Akivyskupas  Kęstutis Kėvalas. Jį pasitiksime 11val 45 min 12.00 iškilmingos Šventosios Mišios, kurias aukos  garbingas svečias. Kviečiame parapijiečius aktyviai dalyvauti ir pasidžiaugti Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vizitu mūsų parapijoje.

Žygis skirtas Dievo Motinai Marijai

Gegužės 13 dieną, savaitę prieš gaunant Sutvirtinimo Sakramentą, Alfa kurso grupelė vyko į žygį, pašvęstą Mergelės Marijos garbei. Ankstų rytą žygis prasidėjo nuo Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios ansamblio. Gidė papasakojo, jog  jį XVII amžiaus pradžioje ėmėsi statyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavininkas Andrejus Valavičius.  Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ansamblis Skaityti toliau…