Ypatinga Sekminių Šventė parapijoje

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijai pradedant švęsti Sekminių šventę ir meldžiantis Šventosios Dvasios novena Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pradėjo kanoninę ganytojo vizitaciją parapijoje. Gegužės 24 dieną jis, lydimas sekretoriaus kun.  teol. lic. Vincento Lizdenio ir parapijos klebono kun. Žydrūno Paulausko, aplankė Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, T. Ivanausko progimnazijos  ir Skaityti toliau…

Arkivyskupo K.Kėvalo vizitas Sargėnų Šv.Kazimiero progimnazijoje

 Kaip kiekvieną dieną pradėti su šypsena veide ir geromis mintimis galvoje? Kaip įžvelgti paprastuose dalykuose džiaugsmą ir dėkingumą? Kaip suteikti džiaugsmo kitam? Tai klausimai, kuriuos dažnas užduodame sau… Į juos išmintingai atsakė gegužės 24 d. rytą Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje viešėjęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas: „Turime ieškoti, kaip susikalbėti Skaityti toliau…

Šventosios Dvasios Atsiuntimo diena-Sekminės

Gegužės 27d ( sekmadienis)  mūsų parapijoje švenčiami parapijos atlaidai  ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO DIENA –SEKMINĖS Ta proga su vizitu mus aplankys  Akivyskupas  Kęstutis Kėvalas. Jį pasitiksime 11val 45 min 12.00 iškilmingos Šventosios Mišios, kurias aukos  garbingas svečias. Kviečiame parapijiečius aktyviai dalyvauti ir pasidžiaugti Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo vizitu mūsų parapijoje.

Žygis skirtas Dievo Motinai Marijai

Gegužės 13 dieną, savaitę prieš gaunant Sutvirtinimo Sakramentą, Alfa kurso grupelė vyko į žygį, pašvęstą Mergelės Marijos garbei. Ankstų rytą žygis prasidėjo nuo Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios ansamblio. Gidė papasakojo, jog  jį XVII amžiaus pradžioje ėmėsi statyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavininkas Andrejus Valavičius.  Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ansamblis Skaityti toliau…

Sutvirtinamųjų savaitgalis Šiluvoje

Balandžio 14-15 dienomis Kauno Šventosios Dvasios parapijos sutvirtinamieji svečiavosi Šiluvoje. Čia jie turėjo savaitgalio programą skirtą Šventajai Dvasiai pažinti. Daug džiaugsmo sutvirtinamiesiems suteikė žygis miško takeliais ir  maldos Prisikėlusiam Kristui Šviesos kelyje. Jam vadovavo kunigas Sigitas Jurkštas ir kunigų seminarijos klierikas Deividas Dumskis.Konferencijas apie Šventąją Dvasią ir jos veikimą vedė Skaityti toliau…

Didysis savaitgalis parapijoje

Koks nuostabus savaitgalis  Kauno Šventosios  Dvasios bažnyčioje. Didžiojo Ketvirtadienio dienoje pasveikinę savo parapijos kunigus su jų pašaukimo diena parapijiečiai skubėjo į šventąsias Paskutinės vakarienės minėjimo mišias. Jose keturi Alfa kurso dalyviai pirmą kartą susivienijo su Jėzumi Švenčiausiame Sakramente .Po Didžiojo penktadienio liturgijos parapijos   sutvirtinamieji išskubėjo į Kryžiaus kelią  nuo Šv. Skaityti toliau…

Jau galite skirti 1,2% pajamų mokesčio parapijai internetu

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų paremti parapiją – skirti jos veiklai dalį per mokestinį laikotarpį (t.y. 2022 metus) gautų pajamų mokesčio (šiemet – 1,2% GPM). Tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Formą nuo šiol galite užpildyti ir pateikti tik internetu: Reikia prisijungti elektroniniu būdu per VMI Skaityti toliau…

Atsinaujinimo dieną vedė kun. Stasys Kazėnas SJ

Š. m. balandžio 1 d. parapijiečiai ir sutvirtinamieji susirinko į parapijos atsinaujinimo dieną tema: „Susitaikymas su Dievu ir žmonėmis: atleidimas ir patirtų žaizdų gydymas”. Konferenciją vedė ir į klausimus atsakinėjo kunigas jėzuitas Stasys Kazėnas. Kunigas Stasys vaizdingais palyginimais kalbėjo apie vienybės svarbą bei Dievo ir artimo meilės neatskiriamumą – tai Skaityti toliau…