Balandžio 7d. mūsų parapijoje iškilmingai minėjome Dievo Gailestingumo sekmadienį. Ta proga dėkojome Viešpačiui  eidami procesijoje už mums teikiamas gailestingumo malones ir meldėme pasauliui taikos, karų pabaigos, mūsų parapijos bendruomenei susivienijimo šventosiose Mišiose, kad augtume tarpusavio vienybės ir meilės dvasioje. Meldėme, kad rūpesčiuose ir varguose paskendę žmonės patirtų gyvo tikėjimo džiaugsmą ir paramą. Mes tikime, kad Gailestingumo Tėvas išklauso mūsų maldas  teikdamas Prisikėlimo džiaugsmą. Aleliuja,aleliuja,aleliuja.

Categories: Naujienos