Atsigręžę į praeitos savaitės įvykius matome kaip rimtai ir prasmingai išgyvenome svarbiausius mums įvykius. Didįjį  ketvirtadienį- Paskutinę vakarienę ,Švenčiausio Sakramento ir Kunigystės įsteigimą.  Didįjį penktadienį-Kristaus paskutinius žodžius nuo kryžiaus  ir mirtį vardan mūsų išvadavimo iš nuodėmės vergijos.  Tikinčiųjų  nuoširdus dalyvavimas Didžiosios savaitės liturgijoje vienijo  kryžiaus kelyje, adoracijoje prieš Švenčiausiąjį Sakramentą ,Žiburių liturgijoje ir Krikšto atnaujinime . Visa tai vedė į  pačią svarbiausią dieną-Velykas. Saulėtam rytui auštant suskambo varpai kviečiantys švęsti Kritaus pergalę prieš mirtį, prieš pasaulio blogį. Tad iškėlę vėliavas einame procesijoje giedodami Aleliuja Viešpačiui ,Aleliuja Jo pergalei, Aleliuja gyvenimui.

Categories: Naujienos