Gerb.parapijiečiai, su giliu liūdesiu pranešame, kad š.m vasario 25d. Viešpats į savo namus pasikvietė ilgametę mūsų parapijos choristę, Marijos legiono narę,Rožančiaus maldos mylėtoją ir bažnyčios rėmėją Veroniką Krauzienę. Jos palaikai bus pašarvoti mūsų bažnyčios šarvojimo salėje. Vasario 28d. 8.00val. Šventosios Mišios už amžiną atilsį Veroniką. Laidotuvės 14.00val. į Romainių kapines. Kviečiame visus dalyvauti ir palydėti mūsų sesę Kristuje į Viešpaties namus .

Categories: Skelbimai