Šv.Kazimiero dienos minėjimas

„Iš mažų dalykų išauga dideli.” (Publijus Syras) Kovo 4 d. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje buvo minima Šv. Kazimiero vardo diena.  Šventėje dalyvavo socialiniai partneriai iš Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos. Mokinių nuoširdūs žodžiai apie gyvenimo prasmę, gerumą pynėsi su prasmingomis dainomis, giesmėmis, saksofono ir smuiko Skaityti toliau…

Gavėnios pradžia-Pelenų diena

Vasario 14 d.( ateinantį trečiadienį) –Pelenų diena. Gavėnios pradžia. Tai 40 dienų trunkanti kelionė pasirengti Šv. Velykoms .Gavėnios liturgija tiek Krikštui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius ir atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka  nuo Pelenų trečiadienio iki Didžiojo Ketvirtadienio Skaityti toliau…

Pasaulinė ligonių diena

      VASARIO 11d.(sekmadienis) – PASAULINĖ  LIGONIŲ DIENA Šv. Mišios bus aukojamos šventadienio tvarka.Kviečiame parapijos tikinčiuosius pasimelsti už ligonius, už juos slaugančius ir gydančius asmenis. Esant galimybei aplankyti juos namuose ar ligoninėje. Ligoniui prašant padėti jam susitikti su kunigu ir gauti reikiamus Skaityti toliau…