Spalio 8d. mūsų parapijoje švenčiami Dievo Motinos Marijos-Rožančiaus Karalienės atlaidai.

Kviečiame tikinčiuosius nuoširdžia malda pagerbti Dangiškąją Motiną ir aktyviai dalyvauti šventėje.

Šventosios Mišios aukojamos: 8.00, 9.30, 11.00 (Vaikams), 12.00 ir 18.00 val.

Categories: Skelbimai